Dom Kredytowy Notus ponownie wśród Najlepszych Pracodawców - NOTUS Finanse

603 804 805

Dom Kredytowy Notus po raz kolejny znalazł się wśród laureatów 9. edycji Badania Najlepszy Pracodawca 2014 (BNP) przygotowywanym przez firmę Aon Hewitt. Firma powtórzyła wyniki ubiegłoroczny i ponownie zajęła piąte miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw.

Już czwarty raz poddaliśmy się badaniu prowadzonym przez firmę Aon Hewitt - w 2011 roku zajęliśmy trzecie miejsce, w 2012 roku pierwsze miejsce w kategorii dużych firm w Polsce, natomiast w 2013 roku uplasowaliśmy się na piątej pozycji ex eguo z firmą Liberty Direct.

W tym roku, w badaniu wzięło udział 108 firm. A lepsze od nas okazały się być takie uznane marki i pracodawcy, jak Nutricia Polska Sp. z o.o., Grupa Pracuj, Liberty Ubezpieczenia i Towarzystwo ubezpieczeń LINK4. 

Fakt znalezienia się w tym zaszczytnym gronie jest dla nas dużym wyróżnieniem i znakiem, że cały czas utrzymujemy wysoki poziom zaangażowania* w firmie. 
 
*Zaangażowany pracownik w badaniu AON Hewitt:
  • Mówi – wypowiada się pozytywnie o firmie wśród współpracowników, klientów, znajomych,
  • Pozostaje – zamierza związać swoją przyszłość z tą firmą,
  • Działa – Jest gotowy do podjęcia dodatkowego wysiłku na rzecz firmy.
 
Cel Badania Najlepszy Pracodawca

Umożliwienie budowania angażującego środowiska pracy, a w efekcie poprawę wyników biznesowych, to główne cele Programu Najlepsi Pracodawcy (PNP)m którego głównym elementem jest Badanie Najlepsi Pracodawcy (BNP). Dodatkowo program wspiera budowanie wizerunku pracodawcy oraz marki firmy. Tegoroczny wskaźnik zaangażowania dla Najlepszych Pracodawców ukształtował się na poziomie 77%, tym samym utrzymując wynik najwyższy z dotychczasowych na rynku polskim. Wśród wszystkich przebadanych organizacji wskaźnik ukształtował się na poziomie 50% i jest o 1 pkt. proc. niższy od wskaźnika ubiegłorocznego.

Warto jednak zauważyć, że nadal, drugi rok z rzędu, połowie polskich firm udaje się tworzyć motywujące środowisko pracy dla swoich pracowników, podczas gdy w poprzednich latach wyniki oscylowały poniżej 50% (w granicach 44-48%).