Dom Kredytowy Notus rozpoczyna prace nad Prospektem Emisyjnym - NOTUS Finanse

603 804 805

Dom Kredytowy Notus S.A., wiodąca firma na rynku doradztwa finansowego, jeszcze w tym roku planuje zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprowadzenie akcji do obrotu publicznego jest istotnym elementem strategii rozwoju Spółki, która zakłada przyspieszenie procesu zwiększania udziału na rynku doradztwa finansowego.

Strategia rozwoju firmy zakłada dalsze budowanie silnej pozycji oraz rozwój w sektorze usług finansowych. Spółka zakłada również poszerzenie oferty produktów finansowych poprzez systematyczne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych oraz wzmocnienie relacji z obecnymi partnerami.

Dom Kredytowy Notus S.A. rozpoczął już prace nad upublicznieniem. W najbliższym czasie Spółka planuje złożyć Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Termin Oferty Publicznej oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW uzależnione są od spełnienia wszystkich niezbędnych warunków formalnych, w tym zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.