Doradcy Finansowi Notusa w zaglębiu miedziowym - NOTUS Finanse

603 804 805

Od czerwca br. w Lubinie działa kolejne centrum finansowe Domu Kredytowego Notus. Nowa placówka jest 23 oddziałem w kraju i 3 na terenie województwa dolnośląskiego. Decyzja o uruchomieniu kolejnego centrum doradztwa finansowego związana jest z wyraźnym zapotrzebowaniem na usługi tego typu w tym regionie.

Lubin jest piątym pod względem wielkości miastem województwa dolnośląskiego. Leży w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym i aglomeracji miejskiej liczącej blisko 450 tys. osób. Samo miasto zamieszkuje prawie 75 tys. ludzi, a średni dochód na mieszkańca powiatu lubińskiego wynosił w 2008 r. 5.432 zł brutto. Jest to najwyższy wynik w Polsce.

Uruchomienie nowego oddziału w tym mieście wiąże się z rosnącym zainteresowaniem produktami finansowymi wśród lubinian. Wysokie płace i stabilny rynek pracy pomagają bowiem w podjęciu decyzji o posiadaniu mieszkania bądź domu. Dlatego też od czerwca doradcy finansowi Domu Kredytowego Notus doradzą mieszkańcom zagłębia miedziowego jak najlepiej sfinansować własne „M” oraz gdzie się ubezpieczyć i w co najbezpieczniej zainwestować.