Innowacyjne rozwiązanie Domu Kredytowego Notus S.A. i Pramerica Życie TUiR SA - NOTUS Finanse

603 804 805

Dom Kredytowy Notus S.A. wraz z towarzystwem ubezpieczeniowym Pramerica Życie TUiR SA przygotował innowacyjne rozwiązanie, które zabezpiecza zobowiązania finansowe oraz pozwala gromadzić kapitał na przyszłość. Propozycja, w postaci polisy ubezpieczeniowej, polega na ograniczeniu do minimum kosztów na wypadek śmierci kredytobiorcy. Nie jest to jednak jedyna zaleta oferty „Gwarantowany Duet”.

Kredyt obarczony ryzykiem

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co dzieje się z umową kredytu hipotecznego w momencie śmierci jednego z kredytobiorców. Otóż bank może przeliczyć zdolność kredytową drugiego kredytobiorcy. Jeśli okaże się, że ten nie jest w stanie sam spłacić zaciągniętego kredytu, umowa kredytowa może zostać wypowiedziana. W takim przypadku kredytobiorca ma 30 dni na sprzedaż mieszkania i uregulowanie należności. Sprzedaż nieruchomości w cenie rynkowej, w tak krótkim czasie, jest praktycznie niemożliwa, czego efektem mogą być ogromne problemy finansowe kredytobiorcy i jego najbliższych. W przypadku, gdy umowę podpisuje jeden kredytobiorca, sytuacja jest podobna. To najbliżsi, zgodnie z prawem spadkowym, przejmują zadłużenie wobec banku.

W jaki sposób możemy zabezpieczyć swoich bliskich przed taką ewentualnością? Im jesteśmy starsi, tym prawdopodobieństwo śmierci jest większe, więc koszt ryzyka ubezpieczeniowego wzrasta, zatem i składki ubezpieczeniowe są odpowiednio wyższe.

Minimalizacja kosztów ryzyka ubezpieczeniowego

Polisy ze stałą sumą ubezpieczenia i stałą składką uśredniają koszt ryzyka ubezpieczeniowego. Dlatego na początku polisa jest droższa, niż wynika to z aktualnego ryzyka, żeby w późniejszych latach ubezpieczenia koszt był akceptowalny przez klienta. Warto zauważyć, że saldo kredytowe w danej walucie obniża się wraz ze spłatą kolejnych rat. Dlatego na naszym rynku pojawiły się polisy z malejącą sumą ubezpieczenia, która zmniejsza się podobnie, jak saldo zadłużenia. Przez fakt, że suma ubezpieczenia maleje, zmniejsza się koszt ryzyka ubezpieczeniowego. Dzięki temu składka na tego typu produkty jest niższa niż w przypadku produktów ze stałą sumą ubezpieczenia.

W duecie korzystniej

Dom Kredytowy Notus S.A. we współpracy z Pramerica Życie TUiR SA opracował autorskie rozwiązanie „Gwarantowany Duet”, bazujące na doświadczeniach klientów obu firm. W standardowo oferowanym ubezpieczeniu na wypadek śmierci, z malejącą sumą ubezpieczenia, koszt ryzyka ubezpieczeniowego uwzględnia malejące zadłużenie. Natomiast w rozwiązaniu przygotowanym specjalnie dla naszych klientów, koszt ryzyka uwzględnia nie tylko zmniejszające się zadłużenie kredytobiorcy wobec banku, ale jednocześnie rosnące zabezpieczenie w postaci kapitału gromadzonego na przyszłość. Dzięki temu koszty ryzyka, które wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej, ograniczane są do minimum.

Wspólne rozwiązanie Domu Kredytowego NOTUS S.A. i Pramerica Życie TUiR SA, poza gwarantowanym kapitałem na koniec okresu ubezpieczenia, pozwala zbudować kapitał, z którego w trakcie trwania ubezpieczenia, klient w razie potrzeby będzie mógł skorzystać i pobrać środki na dowolny cel.

„Gwarantowany Duet” przeznaczony jest dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo oraz potrzebują gwarancji wypłaty kapitału. 

zdolność rodzina
 
Źródło: Dom Kredytowy Notus S.A. i Pramerica Życie TUiR SA
 
Dlaczego Pramerica Życie TUiR SA?

Dom Kredytowy Notus S.A. współpracuje z Pramerica Życie TUiR SA od prawie 2 lat.  Pramerica Życie TUiR SA specjalizuje się w ochronnych ubezpieczeniach na życie. Misją firmy jest pomaganie klientom w osiąganiu bezpieczeństwa finansowego i spokoju ducha, poprzez ochronę wartości najważniejszych – życia i zdrowia. Pramerica Życie TUiR SA należy do grupy kapitałowej Prudential Financial, Inc. (PFI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jednej z największych instytucji finansowych na świecie, działającej na rynku finansowym od ponad 135 lat. Pramerica Życie TUiR SA  stawia na bardzo wysokie standardy obsługi, co potwierdza krótki czas wypłaty świadczeń nawet w ciągu 7 dni roboczych w przypadku polis indywidualnych i nawet w przeciągu 3 dni roboczych w przypadku polis grupowych.
Zapraszamy do oddziałów Domu Kredytowego Notus S.A., gdzie profesjonalni doradcy pomogą dobrać odpowiedni wariant zabezpieczenia kredytu.
 
*Prudential Financial, Inc., spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązany w żaden sposób z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.