Jak obliczyć zdolność kredytową - kalkulator kredytowy - NOTUS Finanse

603 804 805

Zdolność kredytowa jest jednym z podstawowych i najważniejszych parametrów do ustalenia przez klienta w czasie ubiegania się o kredyt, zarówno hipoteczny, gotówkowy jak i inwestycyjny. Jest to parametr szczególnie ważny w obecnym czasie, kiedy kolejne rekomendacje regulatorów

rynku finansowego systematycznie stawiają coraz wyższą poprzeczkę przed potencjalnym kredytobiorcą.

Starając się o kredyt, zarówno na etapie planowania jak i wstępnej realizacji, możemy się posłużyć naszym kalkulatorem kredytowym. Jest to stosunkowo łatwe i szybkie w obsłudze narzędzie, dzięki któremu możemy wstępnie zorientować się na jaką kwotę kredytu możemy sobie pozwolić. Biada jednak temu kto chciałby na tej podstawie dokonywać ostatecznych decyzji co do np. zakupu mieszkania czy budowy domu. Dlaczego? Kalkulatory internetowe to tylko podpowiedź, uproszczenie. Najczęściej opierają się tylko na podstawowych danych typu: wiek kredytobiorców, wysokość dochodu, kwota zakupu, kwota kredytu i wysokość innych obciążeń.

Każdy z banków udzielających kredytów hipotecznych ma swój unikalny sposób liczenia zdolności kredytowej i każdym z nich trochę inaczej podchodzi się zarówno do wysokości dochodu uzyskiwanego przez Klienta jaki i sposobu i czasu jego uzyskiwania. To powoduje że ten sam Klient praktycznie w każdym banku będzie miał inną maksymalną zdolność kredytową. Jednocześnie też dwie osoby o identycznym dochodzie mogą mieć zupełnie różną zdolność ponieważ uzyskują ten dochód w inny sposób. Jeśli dodamy do tego zróżnicowanie zdolności kredytowej ze względu na wiek, inne zobowiązania i sytuację rodzinną, które to parametry także w zupełnie różny sposób są przyjmowane w bankach to mamy obraz który mówi nam jedno: tylko sprawdzenie zdolności kredytowej przez dobrego doradcę kredytowego na podstawie wyliczeń na profesjonalnym kalkulatorze bankowym da nam dokładny obraz jaką rzeczywiście mamy zdolność kredytową w danym momencie i konkretnym banku.

Oczywiście, niezależnie od tego czy chcemy zorientować się tylko wstępnie co do naszej zdolności na kalkulatorze internetowym czy też dokładniej u doradcy finansowego, musimy w tym celu dysponować pewną wiedzą co do naszej sytuacji zarobkowej, sytuacji rodzinnej i zamiarów kredytowych. Jeśli podajemy dochód to powinien on być możliwie jak najbliższy stanowi faktycznemu. Nie możemy zawyżać dochodu w rozmowie z doradcą. Powinniśmy też uczciwie przyznać się do wszystkich zobowiązań i osób na utrzymaniu jakie posiadamy. Zatajenie lub zniekształcenie takich informacji powoduje że po pierwsze symulacja wykonana, czy to na kalkulatorze internetowym czy też na bardziej profesjonalnym u doradcy będzie nieprawidłowa, a po drugie wpisując takie informacje np. we wniosku kredytowym narażamy się na odpowiedzialność karną i odszkodowawczą wobec banku oraz na decyzję negatywną co do możliwości udzielenia kredytu. Powinniśmy dysponować odpowiednią wiedzą, najlepiej podpartą dokumentami nie tylko co do wysokości dochodu, ale też czasu jego otrzymywania, ewentualnych przerw w jego uzyskiwaniu, czasu ważności umów o pracę, ewentualnych okresów wyrejestrowania działalności gospodarczej.

Na pewno planując wziąć kredyt hipoteczny powinniśmy jak najszybciej, niezależnie od tego czy mamy już wybraną nieruchomość czy nie, sprawdzić swoje możliwości na internetowym kalkulatorze kredytowym, nawet przed wizytą u doradcy finansowego. Należy jednak traktować wynik takiej symulacji jako duże uproszczenie i nie podejmować wiążących decyzji tylko na podstawie jej wyniku.

Zawsze takie zadanie powinniśmy powierzyć profesjonalnemu doradcy kredytowemu.