Kredyt można spłacić wcześniej - NOTUS Finanse

603 804 805

Warto wiedzieć, że każdy kredyt, również ten hipoteczny, można spłacić przed terminem. Jeśli dysponujesz nadwyżką pieniędzy i chcesz pozbyć się obciążającego cię zobowiązania, rozważ wszystkie za i przeciw przedterminowej spłaty kredytu mieszkaniowego.

Czy można spłacić kredyt przed terminem

Po pierwsze: nie ma banków, które zabraniałyby czy utrudniały wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Wprawdzie niektóre z nich pobierają za taką możliwość dodatkową opłatę – prowizję, ale stanowi ona na ogół 1-2 proc. kwoty nadpłacanej. Przykładowo: jeśli nadpłacisz 100 tysięcy złotych, to bank policzy za to od 1 do 2 tysięcy złotych prowizji za wcześniejszą spłatę. Oczywiście powinieneś dokładnie zapoznać się z własną umową, aby sprawdzić, czy nie ma w niej innych zapisów dotyczących opłat karnych w przypadku nadpłaty kredytu. Po drugie: pamiętaj, że wcześniejszy zwrot zadłużenia ma sens w początkowym okresie spłaty, gdyż w końcowym okresie spłaty rata składa się głównie z kapitału, a odsetki są niewielkie. Nadpłata nie ma wówczas już praktycznie znaczenia dla kosztu kredytu.
Dlaczego warto spłacić kredyt wcześniej

Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego to niższa rata kredytu albo skrócenie okresu kredytowania, co ma oczywiście wpływ na obniżenie odsetek, jakie musimy zapłacić bankowi. Jeśli jesteś zdecydowany na ten krok i upewniłeś się po rozmowie z konsultantem bankowym, że spełniasz wszelkie korzystne dla ciebie wymogi, na kilka dni przed planowaną spłatą udaj się do banku, by złożyć stosowną dyspozycję wcześniejszej spłaty. Bank pobierze wtedy na tej podstawie z twojego konta zadeklarowaną kwotę i przeznaczy ją na spłatę kredytu. Ważne jest, byś poinformował, jaki wariant spłaty wybrałeś, w przeciwnym razie może on sam podjąć decyzję, co nie zawsze może się okazać dla ciebie korzystne.

Ile wynoszą opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu

Opłaty dotyczą przeważnie jedynie osób postanawiających spłacić kredyt w ciągu pierwszych 3-5 lat od jego zaciągnięcia. Jednak nawet w tym okresie część instytucji dopuszcza możliwość częściowej nadpłaty bez żadnych kosztów, pod warunkiem że kwota nadpłacana nie przekroczy np. 30 procent przyznanego kredytu. Jeśli chcesz dokonać relatywnie niewielkiej nadpłaty, to może okazać się, że nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. Termin nadpłacenia kredytu możesz rozważyć w sytuacji, gdy kończy się np. 3-letni okres, kiedy to bank pobiera opłatę za przedterminową spłatę. Warto czasami poczekać nawet do kilku miesięcy, ponieważ korzyści z niższych odsetek mogą być mniejsze niż opłata za wcześniejszą spłatę. Koniecznie należy policzyć, ile wyniosą odsetki w okresie zwlekania z nadpłatą i porównać to z prowizją za tę czynność.

Co robić w przypadku kredytu walutowego

Jeśli spłacasz kredyt walutowy, musisz wziąć pod uwagę to, że wysokość salda zadłużenia w złotych jest ściśle uzależniona od aktualnego kursu waluty kredytu wobec polskiego pieniądza. Pamiętaj, że ogólnie przyjętą zasadą jest, iż kredyt nadpłaca się wtedy, kiedy kurs waluty obcej jest na niskim poziomie. Przykład: jeśli koszt franka szwajcarskiego to 3,40 zł, wpłacając 50 tysięcy złotych, nadpłacisz ok. 14 tysięcy 700 franków. Jeśli kurs spadłby do poziomu 3,00 zł, wtedy te same 50 tysięcy złotych równe jest 16 tysiącom 666 frankom.

Jakie "za" i "przeciw" warto rozważyć przed podjęciem decyzji

Pamiętaj, że choć wcześniejsza spłata niesie ze sobą korzyści w postaci niższego kosztu kredytu w skali całego okresu spłaty, należy bardzo dobrze zastanowić się nad plusami i minusami podjęcia decyzji o nadpłaceniu. Jeśli dysponujesz wolnymi środkami, zdecydowanie będzie to dla ciebie dobra opcja. Jeśli zastanawiasz się, czy na spłatę przeznaczyć wszystkie oszczędności, doradca finansowy banku zdecydowanie odradzi ci podjęcie tej decyzji. Obniży to bowiem twoje bezpieczeństwo finansowe, co spowodować może, że np. w przypadku okresowej utraty pracy lub choroby pozbawiony zostaniesz środków na spłacenie rat. Jeśli rozważałeś możliwość ulokowania oszczędności (np. fundusz, giełda, lokata), by uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na spłatę odsetek kredytowych, pamiętaj, że wzrost oczekiwanej stopy zwrotu jest równoznaczny ze wzrostem poziomu ryzyka takiej inwestycji. Ryzyko skłania, więc do wielokrotnego przemyślenia tej decyzji.