Nationale-Nederlanden sfinalizowało przejęcie 100 proc. akcji Domu Kredytowego Notus S.A. - NOTUS Finanse

603 804 805

5 lipca Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Nationale-Nederlanden) podpisało umowę w sprawie objęcia 100 proc. akcji Domu Kredytowego Notus S.A. (Notus Doradcy Finansowi). W czerwcu zgodę na koncentrację wyraził UOKiK. Transakcja nie wpływa na bieżącą działalność przejmowanej firmy jako niezależnego doradcy finansowego. Zachowana zostanie również marka Notus Doradcy Finansowi.

„Podpisana umowa stanowi fundament biznesowego partnerstwa pomiędzy firmami. Obecnie wypracowujemy szczegółową strategię współpracy, która pozwoli nie tylko na umocnienie rynkowej pozycji Notus Doradcy Finansowi, ale także – dzięki synergii – otworzy nowe perspektywy w budowaniu przewagi konkurencyjnej obu firm.” – mówi Wojciech Sass, prezes Nationale-Nederlanden.

„Notus Doradcy Finansowi już teraz należy do trójki największych firm doradztwa finansowego w Polsce. Początek współpracy z tak silnym partnerem jak Nationale-Nederlanden otwiera jednak zupełnie nowy etap w rozwoju firmy. Jestem przekonany, że realizacja wspólnej strategii rozwoju pozwoli na stworzenie kompletnej, idealnie dopasowanej do potrzeb klientów, oferty w zakresie doradztwa finansowego" – mówi Robert Pepłoński, Prezes Zarządu Notus Doradcy Finansowi.

Spółka Notus Doradcy Finansowi powstała w marcu 2004 roku z inicjatywy pięciu osób fizycznych, jako broker produktów hipotecznych. Obecnie posiada kilkadziesiąt oddziałów w największych miastach w Polsce. Misją firmy jest zapewnienie klientom niezależnego doradztwa w wyborze najlepszej oferty z szerokiej gamy produktów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne, produkty inwestycyjne, plany oszczędnościowe czy produkty ubezpieczeniowe.

Partnerstwo z Domem Kredytowym Notus S.A. daje Nationale-Nederlanden dostęp do ponad 600 doradców finansowych w oddziałach zlokalizowanych w największych miastach w Polsce.

***

Kontakt:
Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl
Adam Tyszkiewicz T: 604 089 930 E: adam.tyszkiewicz@multipr.pl

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994 roku na podstawie zezwolenia Ministra Finansów. Oferuje produkty ubezpieczeniowe zabezpieczając finansową przyszłość swoich Klientów i ich bliskich. Jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się również i działa w obszarze istotnych problemów społecznych dotyczących zdrowia i jakości życia Polaków.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest powiązane kapitałowo z NN Group N.V., spółką notowaną na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku wydzielenia z Grupy ING działalności ubezpieczeniowej i zarządzania aktywami.