Stabilny poziom zdolności kredytowej - NOTUS Finanse

603 804 805

Z analizy przeprowadzonej przez Dom Kredytowy Notus i MarketMoney.pl wynika, że ciągu miesiąca zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców nie uległa praktycznie żadnym zmianom. 

Z analizy przeprowadzonej przez Dom Kredytowy Notus i MarketMoney.pl wynika, że ciągu miesiąca zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców nie uległa praktycznie żadnym zmianom. Większe różnice będzie można zaobserwować po nowym roku, kiedy wejdzie w życie znowelizowana rekomendacja S.

Stopy procentowe, które wpływają na wysokość oprocentowania kredytów, pozostają na niezmienionym poziomie od lipca. Sytuacja taka powinna się utrzymywać również w kolejnych miesiącach. Rada Polityki Pieniężnej raczej nie planuje kolejnych obniżek, dzięki czemu WIBOR 3M od trzech miesięcy przyjmuje średnią wartość około 2,69%. Druga składowa oprocentowania, czyli marża banku również utrzymuje się na stałym poziomie. Wzrost marż, w przypadku modelowych klientów, wyniósł we wrześniu zaledwie 0,08% w przypadku rodziny i 0,04% w przypadku singla. Można więc przyjąć, że oprocentowanie nie uległo zmianie. 

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które przyjmujemy, jako podstawę do określenia dochodu naszych modelowych kredytobiorców, spadło o 70 złotych (niecałe 2%).

Do końca roku sytuacja kredytobiorców pewnie nie ulegnie zmianie. Nowy rok powinien przynieść kilkuprocentową poprawę zdolności, dzięki korzystniejszemu sposobowi liczenia zdolności kredytowej. Wydłużony zostanie okres kredytowania, który banki biorą pod uwagę, określając możliwości kredytowe wnioskodawców. Obecnie nie może on być dłuższy niż 25 lat niezależnie od tego na jaki czas zaciągany jest kredyty. Od stycznia będzie on mógł wynieść nawet 35 lat, przy czym banki nie będą już mogły udzielać kredytów na dłuższy okres niż właśnie 35 lat (obecnie są dostępne kredyty nawet na 50 lat).

Michał Krajkowski - główny analityk Domu Kredytowego Notus.

Ostatnie miesiące to czas stabilizacji w obszarze zdolności kredytowej. Średnia zdolność kredytowa ulega w kolejnych okresach niewielkim wahaniom, jednak nie są do ruchy zmieniające diametralnie obraz rynku. Z pewnością możemy stwierdzić, że obniżenie stóp procentowych i spadek stopy Wibor zostały już w pełni wyczerpane i nie należy oczekiwać dalszych pozytywnych skutków dla zdolności kredytowej Polaków. Oprocentowanie kredytów nie będzie już spadać i ten czynnik nie będzie oddziaływał już na wzrost możliwości płatniczych. Zatem najbliższe miesiące nie powinny przynieść dużych zmian w zdolności kredytowej. Duży wzrost może nastąpić dopiero po wprowadzeniu przez banki Rekomendacji S, co powinno skutkować wzrostem dostępnych kwot o około 5-7 procent.

Zdolność kredytowa rodziny

Średnia zdolność kredytowa modelowej rodziny wyniosła we wrześniu 397 tys. złotych. To o 2 procent miej niż miesiąc wcześniej. Mimo że średnia z 18 banków uległa tylko niewielkim zmianom, to w niektórych z nich osobno, można zaobserwować większe równice. Pierwszy raz od kilku miesięcy Bank Millennium nie oferuje najwyższej kwoty kredytu. We wrześniu modelowi kredytobiorcy, najwięcej, bo 488 tys. złotych, mogli otrzymać w banku Pekao S.A. Oferuje on naszym kredytobiorcom 32 tysiące złotych więcej pożyczki niż w sierpniu. Na drugim miejscu, po raz pierwszy na podium znalazł się Eurobank z kredytem na kwotę 419 tys. złotych. Na trzecim mBank z kwotą 409 tys. złotych – o 16 tys. złotych niższą niż miesiąc wcześniej.

Zdolność kredytowa rodziny

Okres Zdolność kredytowa Różnica Wzrost
Marzec 2013 364 120,00 zł - -
Kwiecień 2013 415 051,00 zł 50 931,00 zł 14%
Maj 2013 412 714,00 zł -2 337,00 zł -1%
Czerwiec 2013 405 513,00 zł -7 201,00 zł -2%
Lipiec 2013 420 227,00 zł 14 714,00 zł 4%
Sierpień 2013 404 906,00 zł -15 321,00 zł -4%
Wrzesień 2013 397 131,00 zł -7 775,00 zł -2%


Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Konrad Pluciński – ekspert MarketMoney.pl

Oprócz wydłużenia okresu kredytowania przyjmowanego do liczenia zdolności kredytowej, znowelizowana rekomendacja S wprowadza również inne modyfikacje. Zmianie ulegnie sposób w jaki jest ustalany maksymalny poziom zobowiązań w relacji do dochodów (tzw. współczynnik DtI). Obecnie jest on sztywny i wynosi 65% i 50% w przypadku osób zarabiających poniżej średniej krajowej. Po nowym roku banki będą mogły same ustalać jego poziom. To jednak wcale nie musi oznaczać zmian na lepsze. KNF podkreśla w rekomendacji, że bank powinien zwracać szczególną uwagę na sytuacje, w których wskaźnik DtI przekracza 40% w przypadku kredytobiorców z dochodem poniżej przeciętnego poziomu i 50% w pozostałych przypadkach.

Zdolność kredytowa singla

Modelowy singiel mógł we wrześniu otrzymać 216 tysięcy złotych kredytu, czyli niecałe 2,2 tys. złotych więcej niż w sierpniu (wzrost zdolności o 1 procent). Pierwsza trójka banków pozostała bez zmian. Najwięcej kredytu przyznałby bank Pekao S.A.- 270 tys. złotych, to o 3 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Na drugim miejscu, podobnie jak w sierpniu, znalazł się mBank z kredytem na kwotę 267 tysięcy (wzrost zdolności o 4 tysiące). Trzecie miejsce, to Bank BGŻ z 245 tys. złotych kredytu (zdolność wyższa aż o 15 tys. złotych).

Okres Zdolność kredytowa Różnica Wzrost
Marzec 2013 191 174,00 zł - -
Kwiecień 2013 212 042,00 zł 20 868,00 zł 11%
Maj 2013 206 777,00 zł -5 265,00 zł -2%
Czerwiec 2013 204 286,00 zł -2 491,00 zł -1%
Lipiec 2013 220 809,00 zł 16 523,00 zł 8%
Sierpień 2013 214 211,00 zł -6 598,00 zł -3%
Wrzesień 2013 216 295,00 zł 2 184,00 zł -1%


Metodologia badania

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 18 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Multibank, Nordea, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 520,90 zł brutto wg danych za sierpień 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł miesięcznie (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 760,45 zł brutto miesięcznie wg. danych za sierpień 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w czerwcu 2013 roku, przy założeniu, że:

  • klienci nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
  • klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
  • opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
  • klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.