Ubezpiecz swoje życie – dla siebie i bliskich - NOTUS Finanse

603 804 805

Ubezpieczenie na życie jest podstawowym produktem finansowym, który w razie nieprzewidzianych przykrych okoliczności zabezpiecza finansowo nas, a co ważne, a może nawet najważniejsze również naszych bliskich.

Warto pomyśleć o tej formie ochrony, aby w razie kłopotów nie narażać siebie i rodziny na dodatkowy stres związany z finansami.

Pytań dotyczących samego, ubezpieczenia na życie jest bardzo dużo. Przede wszystkim podstawowe dotyczą tego, czy warto je w ogóle posiadać? Jeśli tak to, na jaką sumę się ubezpieczyć oraz na jaki okres i w jakim zakresie?

Dla kogo polisa na życie?

Polisa na życie jest właściwie dla każdego, bez względu na wiek, status społeczny czy finansowy. Jednak szczególnie powinny o niej pomyśleć osoby, które żyją z osobami zależnymi od nich finansowo. Mowa tutaj przede wszystkim o małżonku i dzieciach, a także o innych bliskich, np. rodzicach, którymi się opiekujemy i zapewniamy utrzymanie.

Główny żywiciel rodziny powinien się zastanowić, co będzie, gdy jego zabraknie? Mowa tu o rodzicu samotnie wychowującym dzieci, a także o członku rodziny, w której tylko on pracuje i zarabia na życie. O ubezpieczeniu powinna również pomyśleć rodzina o dużych dysproporcjach w zarobkach. Przykładem jest związek małżeński z dwójką dzieci, w której żona zarabia 8 tys. złotych miesięcznie, natomiast mąż 2 tys. Żona bez dochodów męża powinna sobie poradzić, ale co się stanie z rodziną, jak ona (on) umrze? Podobny problem może się pojawić w momencie śmierci w rodzinie, w której małżonkowie zarabiają podobnie i nie są to wysokie sumy.

Jest jeszcze jedna grupa osób, które powinny się zabezpieczyć w formie polisty, To kredytobiorcy, szczególnie posiadający kredyty hipoteczne lub gotówkowe na wysokie sumy. W momencie śmierci kredytobiorcy pozostawiają po sobie niespłacone długi, które muszą opłacić spadkobiercy, jeżeli chcą przyjąć spadek. W przypadku, gdy w rodzinie umiera jeden z kredytobiorców, drugi przejmuje opłacanie całej raty i może mieć z tym problemy. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest właśnie posiadanie polisy na życie, która w razie przykrych okoliczności, chociaż w części rozwiąże problemy z pieniędzmi.

Na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Orientacyjną kwotę ubezpieczenia możemy policzyć nawet sami. Oczywiście w dużym przybliżeniu i uproszczeniu. Aby to policzyć, wystarczy wysokość miesięcznych zarobków pomnożyć przez 36 miesięcy. Osiągnięty wyniki, to minimalna suma naszej polisty na życie. Przykładowo, w rodzinie z zarobkami miesięcznymi 4 tys. zł. i 2,5 tys. zł, sumy te wyjdą odpowiednio 144 tys. i 90 tys. zł. W razie tragedii, wyliczona kwota powinna uposażonym zrekompensować po części poniesione straty i dać czas do powrotu do normalności. Takie uproszczenie nie będzie miało miejsca w momencie, kiedy osoby posiadają małe dzieci oraz zobowiązania w postaci kredytów. Wtedy suma ubezpieczenia powinna być wyższa gwarantująca spłatę długów lub finansowanie kształcenia najmłodszych.

Sumę ubezpieczenia najlepiej oblicza się na podstawie wieloletniego planu finansowego, który uwzględnia nasze dochody i wydatki. W planie wskazuje się np. termin spłaty kredytu, okres studiowania dzieci, zakup nowych nieruchomości i dzień przejścia na emeryturę. Szczegółowe analizowanie naszych potrzeb pozwoli dobrać odpowiednią sumę ubezpieczenia.
Na jaki okres?

Znając już sumę ubezpieczenia warto też się zastanowić nad okresem ochrony. Ubezpieczenia na życie można podzielić na terminowe i bezterminowe. Terminowe zawieramy na dany czas, np. okres spłaty kredytu lub usamodzielnienie się dzieci. Jako zaletę można wskazać stosunkowo niską składkę. Minusem jest natomiast przepadanie składek, jeśli będziemy żyli dłużej niż okres ochrony.

Natomiast ubezpieczenia bezterminowe zawierane są do końca życia. Zaletą tej formy ubezpieczenia to pewność, że osoba uposażona otrzyma świadczenie. Minusem jest wysokość składki. Towarzystwo ubezpieczeń szacuje, że docelowo wpłynie do niego taka kwota, na jaką jesteśmy ubezpieczeni.

Długość okresu ubezpieczenia zdecydowanie korzystniej i dokładniej można określić na podstawie planu finansowego.

Zakres – czy tylko na wypadek śmierci?

Samo ubezpieczenie na wypadek śmierci może być niewystarczające. Czasami śmierć nie następuje nagle, tylko jest efektem długotrwałej choroby czy skutkiem nieszczęśliwego wypadku. W momencie, kiedy przydarzy nam się poważna choroba (np. nowotwór złośliwy), możemy być niezdolni do pracy. Często też potrzebujemy stałej opieki ambulatoryjnej i środków na leczenie. W tym przypadku wypłata świadczenia z polisy może być na wagę życia. Przykładem też jest trwałe i całkowite inwalidztwo, podczas którego nie możemy egzystować bez całodobowego nadzoru. Towarzystwa dają nam jeszcze możliwość ubezpieczenia się na wypadek operacji wraz z pobytem w szpitalu lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warto też przemyśleć stałą niezdolność do pracy.

Czy zawsze nas ubezpieczą?

O polisie na życie powinny pomyśleć już osoby w młodym wieku (dwudziestu kilku lat) z krótkim stażem małżeńskim lub planującym związek w najbliższych latach. Decyzji o zawarciu polisy nie należy odkładać, bo może się okazać, że odwlekając to może przytrafić się poważna choroba, która uniemożliwi tę czynność. Podobnie może być z wyborem zawodu z podwyższonym ryzykiem np. kierowca.

Towarzystwa ubezpieczeń z niechęcią wystawiają polisę osobom schorowanym lub pracującym na co dzień w ryzykownych warunkach. Jeżeli już to zrobią, to za dodatkową opłatą. Dlatego też im wcześniej pomyślimy o ochronie życia i zdrowia to zawrzemy polisę na dogodnych warunkach o wysokiej sumie ubezpieczenia i stosunkowo niskiej składce.