Wymarzone cztery kąty mieszkańca Krakowa. Gdzie chcą mieszkać Krakowianie? - NOTUS Finanse

603 804 805

Firma redNet Consulting przeprowadziła podczas targów mieszkaniowych tabelaofert.pl (organizowanych przez redNet Media) ankietę, pytając w niej Krakowian o preferencje mieszkaniowe. Poniżej przedstawiamy jej wyniki.

WIEK
Ankietowani zainteresowani nabyciem mieszkania w Krakowie to w większości młode kobiety (54,4%) – ponad 56% badanych jest w wieku 21-30 lat. Większość nabywców jest jeszcze stanu wolnego (40%), znaczny jest również odsetek małżeństw (36%), z których 31,2% planuje poszerzenie rodziny w najbliższym czasie, zaś 30,4% już ma dzieci.

DOCHODY
Duży udział osób w stanie wolnym skutkuje wysokim odsetkiem gospodarstw domowych o stosunkowo niskich dochodach netto (do 3 tys. zł – niespełna 40% próby). Wśród zainteresowanych zakupem lokalu w Krakowie najwięcej jest średniozamożnych gospodarstw – dysponujących dochodem netto od 3 do 6 tys. zł - ok. 43%. Odnotowano niski udział bogatszych osób zainteresowanych kupnem mieszkania w Krakowie (reprezentujących gospodarstwa  domowe o dochodach netto powyżej 10 tys. zł). Grupa ta stanowi jedynie 4% ankietowanych.
Co trzecia osoba zainteresowana nabyciem mieszkania w Krakowie mieszka tu od urodzenia, a co piąta od 5-10 lat. Około 23% badanych stanowią ludność napływową, która sprowadziła się do miasta na przestrzeni ostatnich 5 lat.

LOKALIZACJA

Respondenci preferują przede wszystkim zakup mieszkania w dzielnicy Prądnik Czerwony na równi z Krowodrzami (po 22,3%) oraz Bronowicami i Podgórzem (po ok. 20%). Warto wymienić jeszcze dzielnice Grzegórzki i Prądnik Biały wśród najczęściej branych pod uwagę (po ok. 16-17%).
Na mapie widać wyraźnie, iż nabywcy mieszkań w Krakowie biorą pod uwagę możliwość zamieszkania przede wszystkim w centralnym i północnym obszarze miasta. Prym wiodą tutaj dzielnice Stare Miasto, Grzegórzki, Krowodrza, Prądnik Biały i Czerwony oraz Mistrzejowice i Bieńczyce. Patrząc na południe od Wisły, respondenci wskazali na zachodnią część dzielnicy Podgórze oraz Łagiewniki i Podgórze Duchackie jako najbardziej preferowane miejsce zamieszkania.

ILOŚC POKOI
Zainteresowanie kupujących w Krakowie skoncentrowane jest na lokalach dwu-i trzypokojowych – ok. 80% ankietowanych zadeklarowało chęć zakupu takiego mieszkania. Struktura podaży różni się od deklarowanego popytu. O ile w preferencjach konsumentów przeważają lokale trzypokojowe nad dwupokojowymi (odpowiednio 43,2% i 37,2%), to w przypadku podaży jest odwrotnie (39,7% I 37,4%). Co więcej – dosyć zbliżoną strukturę do podaży ma sprzedaż (przy czym odnotowano znacznie więcej sprzedanych „dwójek” niż „trójek” – odpowiednio 43,5% wobec 36,7%). Jest to pochodną nie tylko dostępnej oferty na rynku, ale również możliwości finansowych nabywców.

POWIERZCHNIA MIESZKAŃ

Wiosną 2010 roku największe zainteresowanie dotyczyło mieszkań o powierzchni 41-50 mkw. oraz 51-60 mkw. (po około 25%) – co odpowiada lokalom głównie dwupokojowym. Kolejne 26% osób rozważa metraż 61-80 mkw., który to cechuje przeważnie mieszkania trzypokojowe. Z kolei w podaży dominowały mieszkania nieco większe. Co więcej – lokalem o powierzchni 41-50 mkw. zainteresowana była co czwarta osoba, podczas gdy w ofercie znajdowało się ich tylko 16,4%.
Pod względem sprzedaży, najpopularniejsze są mieszkania 51-60 mkw. (24,4%). Dobrze sprzedawały się również lokale nieco mniejsze (41-50 mkw. – 22,1%), jak i większe (61-80 mkw. – 29,5%). Co ciekawe, dość dużą sprzedaż odnotowano w przypadku mieszkań 31-40 mkw. – mimo, że występuje na nie mniejszy popyt.

AKCEPTOWALNA CENA
Analiza wysokości maksymalnej akceptowanej ceny mkw. wskazuje, że niemal połowa ankietowanych chciałoby nabyć mieszkanie w Krakowie w cenie do 6 tys. zł brutto za mkw. Największa podaż (21,4%) skupia się w przedziale cenowym od 6,5 do 7 tys. zł brutto, który jest akceptowany przez 13,2% potencjalnych nabywców. Natomiast w tym przedziale cenowym sprzedaje się niemal 38% mieszkań. Podobnie jak w przypadku ceny mkw., akceptowana przez klientów cena całkowita jest niższa niż cena oferowanych przez deweloperów mieszkań. Około 42% popytu deklarowanego dotyczy lokali wycenionych do 300 tys. zł, któremu to popytowi odpowiada 20,9% podaży. Największą ofertą cieszą się mieszkania o cenie w przedziale 301- 450 tys. zł. (34,5%).
   
CZYNNIKI DECYDUJACE O WYBORZE DANEJ INWESTYCJI
Dla zainteresowanych zakupem mieszkania w Krakowie wiosną 2010 roku zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność inwestycji okazuje się obecność obszarów zielonych na terenie inwestycji – aż 74,8% ankietowanych uznało ten czynnik za bardzo ważny (odpowiedzi 4 i 5 w pięciostopniowej skali oceny). Za nieco mniej ważny, choć nadal bardzo istotny czynnik została uznana instalacja teleinformatyczna (3,71 pkt) oraz plac zabaw dla dzieci (55,2% i 3,45 pkt.). Co ciekawe, zaledwie 38,4% nabywców zależy na posiadaniu lokali usługowych na terenie inwestycji – wynika to zapewne z faktu, że chociaż kupujący chcieliby mieć rozbudowaną infrastrukturę usługową w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania, pragną jednocześnie uniknąć niedogodności jakie mogą wynikać z bliskiego sąsiedztwa takich powierzchni. Najniżej ocenianym czynnikiem wpływającym na funkcjonalność osiedla okazał się basen na terenie budynku lub osiedla (jedynie 14,4%).
Potencjalni nabywcy mieszkań w Krakowie dość wysoko cenią sobie poczucie własnej prywatności. Ankietowanym zależy przede wszystkim braku bliskiego sąsiedztwa innych budynków (60% najwyższych wskazań przy średniej 3,65 pkt.). Wysoko oceniono również niską zabudowę samego osiedla i jego okolicy, jak również małą liczbę mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej (po około 52% najwyższych odpowiedzi w tej kategorii i średniej ocenie około 3,4-3,5 pkt.),
Ochrona i bezpieczeństwo osiedla odgrywają dla kupujących w Krakowie mniejszą rolę niż funkcjonalność osiedla i poczucie prywatności. Niemniej jednak, respondenci w dużej mierze oczekują by teren inwestycji był ogrodzony (najwyższa średnia ocen – 3,20 pkt.).

Elementy estetyki osiedla są niżej oceniane niż czynniki zaliczone do grupy funkcjonalność osiedla czy poczucie prywatności. Wśród nich najwyżej oceniane były drewniane oraz panoramiczne okna w budynkach (odpowiednio 2,98 i 2,86 pkt.). Dość dużą wagę osoby zainteresowane zakupem mieszkania przykładają również do estetycznej elewacji budynków.

Magdalena Jańczuk-Zdunek

redNet Media