DORADZTWO - NOTUS Finanse

603 804 805

Doradca finansowy to według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) „wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej”.

Z tego też względu Doradztwo Finansowe znajduje się w naszej ofercie, jako usługa, która swym zakresem obejmuje pomoc przy:

 • opracowaniu planu finansowego (budżetu) przedsiębiorstwa,
 • opracowaniu strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych, w tym
  • analizę i dobór najkorzystniejszych warunków finansowania dla konkretnej inwestycji;
  • przygotowanie biznes planu;
  • weryfikację biznes planu pod kątem finansowania zewnętrznego;
  • negocjacje warunków finansowych z instytucjami zewnętrznymi.
 • restrukturyzacji zadłużenia,
 • możliwości poprawy płynności finansowej,
 • uzyskaniu finansowania nie objętego naszą ofertą pośrednictwa finansowego, w tym również wsparcie z Funduszy Unii Europejskiej.