FAKTORING - NOTUS Finanse

603 804 805

Dla firm, które mają grupę stałych odbiorców to doskonały sposób na pozyskanie środków obrotowych zamrożonych w należnościach handlowych.

Faktoring to także rozwiązanie ułatwiające monitorowanie i windykację należności handlowych. W odróżnieniu od kredytu faktoring najczęściej nie wymaga ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia prawnego.

Szczególną formą jest tzw. faktoring pełny,czyli bez prawa regresu do firmy sprzedającej wierzytelności bez względu, czy dłużnik wywiąże się z obowiązku zapłaty za fakturę. Interesującą odmianą jest tzw. faktoring odwrotny polegający na regulowaniu Państwa zobowiązań wobec dostawców na podstawie wystawionych przez nich i zaakceptowanych przez Państwa faktur. Faktoring eksportowy daje możliwość finansowania należności handlowych, których dłużnikiem jest Państwa zagraniczny odbiorca.