Notus - Doradcy Finansowi - KREDYTY INWESTYCYJNE

603 804 805

+48 667 808 808

Dla firm planujących inwestycje, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie majątku trwałego odpowiednią formą finansowania będzie kredyt inwestycyjny.

Jest to kredyt, którego spłata może być rozłożona na wiele lat, co pozwala na pozyskanie nawet kosztownych środków trwałych przy stosunkowo niedużych bieżących obciążeniach firmy. Dodatkowym atutem może być zastosowanie karencji w spłacie kapitału przez ustalony w umowie okres. Firmy, które uzyskują część przychodów w walutach obcych mogą rozważyć zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w EUR lub USD.