Emerytura - NOTUS Finanse

603 804 805

Emerytura

Gwarantowane Plany Emerytalne

Celem gwarantowanych planów emerytalnych jest zapewnienie Tobie świadczenia emerytalnego. Coraz gorsze perspektywy emerytalne oraz wydłużenie wieku emerytalnego spowodowało, że wiele osób szuka alternatywy dla Państwowej emerytury. Kapitał jest potrzebny zarówno po to, żeby podwyższyć świadczenie emerytalne, jak i zebrać środki , żeby móc wcześniej przejść na własną emeryturę i spokojnie poczekać na wypłatę z ZUS. Emerytura nie może być dziełem przypadku, dlatego tak ważne jest zebranie kapitału w sposób gwarantowany. Na początku umowy ustalasz , ile na pewno otrzymasz na koniec umowy. Dodatkowo możesz liczyć udział w zyskach Towarzystwa Ubezpieczeń , dzięki czemu Twoja gwarantowana wypłata może być znacznie wyższa niż zakładana pierwotnie.

Korzyści:

- gwarantowana wypłata świadczenia

- udział w zysku wypracowanym przez TU powiększa wysokość Twojej gwarantowanej wypłaty

- od 100 pln miesięcznie

- możliwość wypłaty jednorazowej

- możliwość dożywotniej renty

- wypłata jest wolna od podatku od zysków kapitałowych (19%)

- w przypadku śmierci świadczenie zostanie wypłacone wskazanej przez Ciebie osobie – bez podatku od spadków i darowizn

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jedyne w Polsce rozwiązanie pozwalające na odliczenie od podstawy opodatkowania. Ulga podatkowa może wynieść nawet 1438,64 pln. Dodatkowym atutem jest zwolnienie zysków z 19% podatku od zysków kapitałowych.

W 2015 roku na IKZE możesz wpłacić 4 866 pln.

- Na IKE może oszczędzać tylko jedna osoba, tzn. nie można oszczędzać wspólnie np. z małżonkiem. Każdy musi mieć swoje oddzielne IKE

- Możesz mieć tylko jedno IKE w danym momencie – czyli nie można oszczędzać jednocześnie w dwóch programach IKE

- Możesz mieć IKE, IKZE (indywidualna konto zabezpieczenia emerytalnego) czy też PPE (pracowniczy program emerytalny)

- W trakcie trwania programu możesz przenieść zgromadzone środki do innego IKZE bez żadnych kosztów

- bez 19% podatku od zysków kapitałowych możesz wypłacić środku już po osiągnięciu 65 r.ż. oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

- środki wypłacane z IKZE opodatkowane są zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Oznacza to, że niezależnie od tego ile zgromadzisz środków, jedynym podatkiem będzie 10% kwoty wypłaconej

- Środki zgromadzone na IKZE mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

IKE

 Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – rozwiązanie pozwalające pomnażać kapitał na emeryturę. Jedno z nielicznych rozwiązań na naszym rynku zwalniające oszczędzającego z 19% podatku od zysków kapitałowych.

W 2015 roku na IKE możesz wpłacić 12 165 pln.

Środki z IKE podlegają dziedziczeniu, więc w przypadku Twojej śmierci zostaną wypłacone wskazanej przez Ciebie osobie bez podatku od spadków i darowizn.

- Na IKE może oszczędzać tylko jedna osoba, tzn. nie można oszczędzać wspólnie np. z małżonkiem. Każdy musi mieć swoje oddzielne IKE

- Możesz mieć tylko jedno IKE w danym momencie – czyli nie można oszczędzać jednocześnie w dwóch programach IKE

- Możesz mieć IKE, IKZE (indywidualna konto zabezpieczenia emerytalnego) czy też PPE (pracowniczy program emerytalny)

- W trakcie trwania programu możesz przenieść zgromadzone środki do innego IKE bez żadnych kosztów

- bez 19% podatku od zysków kapitałowych możesz wypłacić środku już po osiągnięciu 60 r.ż. lub po ukończeniu 55 r.ż pod warunkiem nabycia praw emerytalnych oraz:

a) wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub

b) ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

- w każdym momencie możesz wypłacić część lub całość zgromadzonych środki bez żadnych opłat – jednak jeżeli zrobisz to przed 60 r.ż. zapłacisz 19% podatku od zysków kapitałowych