Fundusze inwestycyjne - NOTUS Finanse

603 804 805

Fundusze inwestycyjne

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Oto 7 powodów dla których warto inwestować w fundusze:

 

1.Bezpieczeństwo

Fundusze inwestycyjne podlegają ścisłym regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego. Statut funduszu, w którym znajduje się pełen opis działalności funduszu musi być zaakceptowany przez KNF.

 

2. Zarządzanie przez profesjonalistów

Za wybór inwestycji odpowiadają profesjonalni zarządzający. Doradcy inwestycyjni decydują jakie walory kupić , a jakie sprzedać. Aktywa cały czas są monitorowane i aktywnie zarządzane. Ogromna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pomagają w dokonywaniu właściwych wyborów.

 

3. Niskie kwoty wstępu

W większości funduszy rejestr można otworzyć już od 100 pln. Wiele akcji kosztuje więcej niż ta kwota, dzięki temu lokując kapitał w fundusze zyskujemy dostęp do niedostępnych dla nas walorów.

 

4.Efekt skali

Dzięki temu, że środki klientów są traktowane jako całość, zarządzający mogą kupować duże pakiety papierów wartościowych, które często są niedostępne dla inwestorów indywidualnych.

 

5.Dywersyfikacja

W tej kwocie kupujemy udział w wielu instrumentach (np. akcjach lub obligacjach). Żeby móc kupić papiery wartościowe z różnych branż lub różnych krajów trzeba dysponować dużym kapitałem, często niedostępnym dla pojedynczego inwestora. Dzięki temu, że mamy udział w różnych walorach, jesteśmy bardziej odporni na wahania cen poszczególnych instrumentów.

 

6.Płynność

Zainwestowane środki możesz bardzo szybko wycofać. Składając zlecenie wykupu w ciągu kilku dni roboczych środki znajdą się na Twoim koncie bez żadnych dodatkowych formalności.

 

7.Możliwość szybkiej reakcji

Jeżeli chcesz zmienić swoją decyzję, np. przenieść środki z funduszy akcji do funduszy obligacyjnych, możesz to zrobić w ciągu kilku minut z dowolnego miejsca na świecie za pomocą systemu transakcyjnego. Zmiana zostanie dokonana w ciągu kilku dni roboczych.
Brak ograniczenia czasowego inwestycji – to klient decyduje, kiedy kończy okres inwestycyjny. Jest to niesamowicie ważny czynnik bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do produktów z datą zakończenia (np. kontraktów terminowych czy też lokat strukturyzowanych) w funduszu inwestycyjnym to klient decyduje, kiedy wypłaca środki. Jeżeli koniec zakładanego okresu przypadnie na wysokie ceny aktywów warto spieniężyć środki. Jeżeli jednak koniec okresu przypadłby na niskie wyceny, wtedy klient może kontynuować inwestycję i poczekać, aż jego aktywa będą więcej warte.

 

Regularnie czy jednorazowo?

Jeżeli masz kapitał – masz wybór, jeżeli go nie masz, to musisz zacząć od wpłat regularnych.

Większość inwestorów nawet jak posiada jednorazowy kapitał , rozkłada go na kilka wpłat – uzyskując dzięki temu średnią cenę zakupu danego waloru. Zaletą oszczędzania regularnego jest możliwość osiągania dodatnich stóp zwrotu nawet w okresie spadku wartości funduszu.

Dobór podstawowych parametrów - horyzontu inwestycji , ryzyka, płynności oraz oczekiwanych zysków.

Przed rozpoczęciem inwestycji warto określić poniższe parametry:


Horyzont czasowy – czyli na jak długo zamierzamy powierzyć środki w zarządzanie. Horyzont najczęściej jest powiązany z celem inwestycji. Przykładowo osoba, które chce oszczędzać na emeryturę – określa swój horyzont jako różnicę pomiędzy wiekiem, w którym chce przejść na emeryturę, a swoim aktualnym wiekiem. Z horyzontem wiąże się dobór funduszy. Co do zasady na krótki okres (do 1 roku) sugerowane są fundusze pieniężne. Z kolei fundusze akcji są przewidziane są dla inwestorów o co najmniej 5 letnim okresie inwestycji.


Zysk / ryzyko – trzeba również zastanowić się nad tym, jaką stopę zwrotu chcemy osiągnąć. Trzeba pamiętać, że im wyższa oczekiwana stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko.

Kiedy rozpocząć inwestycję?

Najlepszy czas na rozpoczęcie inwestycji jest wtedy, kiedy masz kapitał. Kluczową kwestia pozostaje w jaki rodzaj funduszy w dany momencie zainwestować. Patrząc długofalowo w gospodarce występuję cykle koniunkturalne, w których wzrastają na wartości różne aktywa.

1. Ożywienie

Dzięki niskim stopom procentowym konsumenci mają więcej środków do dyspozycji (ponieważ płacą niższe raty), więc więcej wydają. Dzięki temu przedsiębiorstwa więcej sprzedają, tym samym osiągając wyższe przychody, a sytuacja w gospodarce poprawia się. Wychodząc z fazy recesji przedsiębiorcy cały czas trzymają koszty na niskim poziomie. Z kolei rosnące przychody powodują , że zyski przedsiębiorstw powoli zaczynają rosnąć. Tym samym jest to okres, w którym akcje zyskują na wartości.

 

 2. Wzrost

Przedsiębiorcy widząc, że wzrost jest stabilny zaczynają więcej produkować oraz zwiększają zatrudnienie. Tym samym rosną koszty produkcji, więc żeby utrzymać zakładany poziom zysku firmy podnoszą ceny swoich produktów oraz usług. Inflacja rośnie, a dynamika wzrostu gospodarczego wzrasta. Oprócz wzrostu cen akcji można zaobserwować również wzrost cen surowców, który jest spowodowanym większym na nie popytem.

 

 3. Spowolnienie

Wysokie stopy procentowe powodują, że konsumenci mają mniej dostępnych pieniędzy w portfelu (ponieważ płacą wyższe raty). Przez to obniżają sprzedaż, a tym samym przychody firm. Przedsiębiorstwa mniej produkują i ogólnie gospodarka zaczyna spowalniać. W oczekiwaniu na spadek cen akcji i z powodu wysokich stóp procentowych jest to dobry okres na bezpieczne lokowanie oszczędności, np. fundusze rynku pieniężnego.

 

4. Recesja

Sytuacja w gospodarce jest zła. Firmy coraz mniej produkują, a tym samym zwalniają pracowników i tną koszty. Inflacja obniża się, a ceny akcji spadają. Żeby pobudzić gospodarkę Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Tym samym jest to dobry okres, żeby lokować środki w obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu.

Który fundusz wybrać?

Jeżeli wiesz już w jakiego rodzaju funduszu chcesz ulokować środki, czas na konkretny wybór.

Większość ludzi podejmuje decyzje o wyborze na podstawie wyników historycznych funduszu. To jednak zdecydowanie za mało. O dobrych wynikach decyduje zespół zarządzających. Warto zobaczyć, jak długo zarządzają danym funduszem oraz jak się zachowywały fundusze zarządzane przez daną osobę poprzednio. Może się zdarzyć, że dany fundusz ma świetne wyniki na tle konkurencji, ale właśnie odeszły osoby, odpowiedzialne za te rezultaty i pomimo świetnych wyników historycznych, fundusz już może ich nie powtórzyć.


Drugą wskazówką są wszelkiego rodzaju miary ryzyka, pod kątem których warto porównać fundusze. Podstawowe miary to odchylenie standardowe, maksymalne obsunięcie czy też wskaźnik Sharpea. Wskaźniki pomagają nam określić jakie ryzyko zarządzający musieli ponieść, żeby osiągnąć daną stopę zwrotu. Wtedy dla dwóch funduszy o podobnej stopie zwrotu trzeba określić, który z nich ponosi mniejsze ryzyko.
Jeżeli zdecydujemy się na daną grupę funduszy zaleca się podział kapitału na dwa lub trzy fundusze zarządzane przez różne towarzystwa. Dzięki dywersyfikacji zmniejszamy ryzyko inwestycji.

Monitorowanie inwestycji

Wybór funduszu to dopiero początek. W gospodarce cały czas zachodzą zmiany. Każdy cykl w gospodarce jest inny niż poprzedni. W funduszach zmieniają się zarządzający i zmieniają się strategie. O sukcesie inwestycji decyduje ciągłe monitorowanie i reagowanie na zmiany w odpowiednim czasie.