Konsolidacja zobowiązań - NOTUS Finanse

603 804 805

Kalkulator konsolidacyjny pozwala obliczyć, o ile możemy zmniejszyć swoją ratę w przypadku spłaty wszystkich swoich zobowiązań jednym kredytem. Dzięki niższemu oprocentowaniu i wydłużeniu okresu kredytowania miesięczne płatności mogą ulec znacznemu obniżeniu. Prosimy o podanie wysokości zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz limitów w rachunkach osobistych oraz kartach kredytowych.