Słownik (kredyty) - NOTUS Finanse

603 804 805

Tu znajdziesz słownik pojęć z zakresu kredytów hipotecznych.

A-B-C-D-E-F

Aneks

pisemny zapis zmian warunków umowy. Aneks jest podpisywany w przypadku, gdy kredytobiorca zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty kredytu, zmienia okres kredytowania itp.

Cesja

umowa przenosząca na rzecz banku uprawnienia z innej umowy, np.: polisy ubezpieczeniowej

EURIBOR

stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro. EURIOBOR jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów w Euro