Nasze zasady etyczne - NOTUS Finanse

603 804 805

Działamy etycznie

Wartości i ideały etyczne, w szczególności te związane z relacjami z klientami oraz partnerami biznesowymi są podstawą działania NOTUS Finanse S.A. Jako firma aktywnie uczestniczymy w pracach mających na celu budowanie przejrzystości działania naszej branży.
Stosujemy się do standardów etycznych, które wypracowaliśmy, jako członkowie m.in. Związku Firma Doradztwa Finansowego. ZFDF wypracował kodeks etyczny, pod którym się podpisujemy i wdrażamy te zasady w naszej codziennej działalności biznesowej.

Kanon dobrych Praktyk Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF)

Wspólnie z innymi firmami członkowskim, na polu Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) wypracowaliśmy reguły przejrzystego funkcjonowania firm doradztwa finansowego na rynku finansowym.

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego prezentuje podstawowe normy etyczne przyświecające podmiotom finansowym, a wszystkie zasady Kanonu stanowią integralną, wzajemnie uzupełniającą się całość. W Kanonie zawarto 15 najważniejszych zasad, do których maja stosować się firmy członkowskie ZFDF i wdrażać je w codziennych działaniach biznesowych, szczególnie tych skierowanych do Klientów.

Pełna treść dokumentu: Kanon dobrych Praktyk Związku Firm Doradztwa Finansowego (PDF - 0,04 MB)

 

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych (ZBP i ZFDF)

Jako członek Związku Firm Doradztwa Finansowego wspólnie z innymi firmami doradztwa finansowego oraz Związkiem Banków Polskich uczestniczyliśmy w pracach nad tzw. „Rekomendacją dobrych praktyk dla Doradców kredytowych” w ramach sprzedaży kredytów hipotecznych. Rekomendacja weszła w życie 1 września 2014 roku.

Rekomendacja jest szczególnie ważna dla dwóch jej kluczowych podmiotów. Z jednej strony pokazuje, jakie prawa ma klient firm doradztwa finansowego. Z drugiej strony, dokument jest wyznacznikiem dla samych doradców finansowych, bowiem wskazuje zasady działania wobec klientów i podmiotów rynku finansowego.

Pełna treść dokumentu: Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych (PDF - 0,3 MB)