O Firmie - NOTUS Finanse

603 804 805

+48 667 808 808

NOTUS Finanse S.A. należy do wielkiej trójki firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Powstał w marcu 2004 roku z inicjatywy pięciu osób fizycznych, jako niezależny broker produktów hipotecznych.

Nasi Klienci mają do dyspozycji pełną gamę produktów finansowych: kredyty hipoteczne, produkty inwestycyjne, plany oszczędnościowe, produkty ubezpieczeniowe. Posiadamy blisko 300 oddziałów w całym kraju, a zespół ekspertów liczy ponad 800 osób.

Misją NOTUS Finanse S.A. jest obiektywna pomoc w wyborze najlepszej oferty z szerokiej palety produktów finansowych, z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb i oczekiwań Klienta.

Model działania naszych ekspertów definiuje nazwa firmy - NOTUS, co po łacinie znaczy "przyjazny, zaufany". Zadowolenie naszych Klientów motywuje nas do jeszcze większej pracy nad ofertą oraz jakością naszych usług. Siłą firmy jest indywidualne podejście do potrzeb Klienta oraz utrzymywanie bardzo dobrych relacji z bankami i innymi partnerami.

NOTUS Finanse S.A. bierze udział w tworzeniu rozwiązań i standardów mających kluczowe znaczenie dla rynku Doradztwa Finansowego w Polsce. Poprzez aktywne uczestnictwo m.in. w Związku Firm Doradztwa Finansowego staramy się aby nasze długoletnie doświadczenie wykorzystane zostało w celu podniesienia jakości funkcjonowania całej branży.

Jako pierwsza firma z branży zadeklarowaliśmy przyjęcie do stosowania – rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego - Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Władze spółki:

Zarząd:

   • Robert Pepłoński – Prezes Zarządu
   • Jacek Dziadak – Wiceprezes Zarządu
   • Piotr Grzybczak – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

   • Wojciech Sass – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   • Tomasz Zyśko – Członek Rady Nadzorczej
   • Jacek Koronkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Prokurent:

   • Marta Wysocka–Fronczek

NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547, REGON 015644697 Kapitał Akcyjny: 500.000,- PLN

 

cwb1cwb1

 zfdf