O Firmie - NOTUS Finanse

603 804 805

NOTUS Finanse S.A., jest jedną z największych i najwyżej ocenianych firm pośrednictwa finansowego w Polsce.

Oferuje produkty finansowe ponad 25 najlepszych banków. Posiada liczne oddziały w całej Polsce. Zespół ekspertów liczy ponad 800 osób. Siłą firmy jest m.in. bardzo wysoka jakość obsługi klienta, skuteczność, profesjonalizm oraz bogata oferta produktów hipotecznych, ubezpieczeniowych i oszczędnościowych.

Misją NOTUS Finanse S.A. jest niezależne wsparcie Klienta w wyborze najlepszej oferty z szerokiej palety produktów finansowych, z uwzględnieniem przede wszystkim jego potrzeb i oczekiwań.

Model działania naszych ekspertów definiuje nazwa firmy - NOTUS, co po łacinie znaczy "przyjazny, zaufany". Zadowolenie naszych Klientów motywuje nas do jeszcze większej pracy nad ofertą oraz jakością naszych usług. Siłą firmy jest indywidualne podejście do potrzeb Klienta oraz utrzymywanie bardzo dobrych relacji z bankami i innymi partnerami.

NOTUS Finanse S.A. bierze udział w tworzeniu rozwiązań i standardów mających kluczowe znaczenie dla rynku Doradztwa Finansowego w Polsce. Poprzez aktywne uczestnictwo m.in. w Związku Firm Doradztwa Finansowego staramy się aby nasze długoletnie doświadczenie wykorzystane zostało w celu podniesienia jakości funkcjonowania całej branży.

Jako pierwsza firma z branży zadeklarowaliśmy przyjęcie do stosowania – rekomendowany przez Komisję Nadzoru Finansowego - Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Władze spółki:

Zarząd:

   • Robert Pepłoński – Prezes Zarządu
   • Jacek Dziadak – Wiceprezes Zarządu
   • Piotr Grzybczak – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

   • Wojciech Sass – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   • Tomasz Zyśko – Członek Rady Nadzorczej
   • Jacek Koronkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Prokurent:

   • Marta Wysocka–Fronczek

NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324689, NIP 5252286547, REGON 015644697 Kapitał Akcyjny: 500.000,- PLN

 

cwb1cwb1

 zfdf