Bon voyage kredycie! - NOTUS Finanse

603 804 805

Wybierasz się na wakacje? Może warto na urlop wysłać również twój kredyt? Wakacje kredytowe pozwalają na krótki czas zawiesić kapitałową spłatę raty kredytu, a tym samym rozwiązać nieduże problemy finansowe, bo na uporanie się z nimi większość banków daje nam około miesiąca.

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego na pewien czas, to już standard w polskich bankach. Informacja o warunkach tzw. wakacji kredytowych znajduje się w umowie kredytu hipotecznego lub regulaminie. Plusem tego rozwiązania jest niewątpliwie fakt, że skorzystanie z niego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy. Jednak, aby z niego skorzystać musimy wcześniej poinformować bank, który udzielił nam kredytu. Zazwyczaj banki wymagają informacji minimum 7 dni wcześniej przed terminem płatności raty.

Wszystkie wakacje szybko się kończą 

Najczęściej taka możliwość istnieje raz do roku, często banki ograniczają także łączną ilość przerw w spłacie kredytu w całym okresie spłaty. Z reguły z wakacji kredytowych możemy skorzystać maksymalnie 3 razy w trakcie spłaty kredytu. Standardowo możemy zawieść spłatę tylko 1 raty. Raz do roku możemy skorzystać z wakacji kredytowych między innymi w BGŻ, BPH, Eurobanku, Banku Millennium czy PKO BP.

 W kilku bankach wakacje kredytowe mogą trwać nieco dłużej i wynoszą nawet 6 miesięcy. Jednak dłuższe niż 1 miesięczne zawieszenie spłaty możemy z reguły dokonać tylko jeden raz w całym okresie kredytowania. W Alior Banku możemy zawiesić płatność od 1 do nawet 3 rat. Lepiej jest już w BZ WBK, bo chociaż wakacje kredytowe dostępne są tylko raz w całym okresie kredytowania, to mogą trwać do 6 miesięcy. Natomiast Pekao SA istnieje możliwość skorzystania z sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat i to dwa razy w ciągu trwania całego okresu kredytowego. 

Warunki wakacji kredytowych w poszczególnych bankach 
 
Bank Długość wakacji (w miesiącach) Jak często można skorzystać Rodzaj zawieszenia spłaty
Alior Bank Maks. 3 Maksymalnie 3 m-ce w całym okresie spłaty Cała rata
BGŻ 1 Raz w roku Maks. 12 rat w okresie spłaty Cała rata
BPH 1 Raz w roku Cała rata
BZ WBK 6 Raz w okresie kredytowania Część kapitałowa
Credit Agricole 1 Raz w roku Część kapitałowa
Eurobank 1 Raz w roku Część kapitałowa
Bank Millennium 1 Raz w roku Cała rata
Bank Nordea 1 Raz w roku Cała rata
Pekao SA 6 maksymalnie 2 razy w okresie kredytowania Cała rata
PKO BP 1 Raz w roku Cała rata
Bank Pocztowy Maks. 12 (indywidualna decyzja banku) Jednorazowo do 12 m-cy; łącznie w całym okresie spłaty do 18 m-cy Cała rata
Raiffeisen Polbank 1 Raz w roku; dodatkowo 2 razy do roku możliwość regulowania rat Cała rata

 

Źródło: opracowanie własne Domu Kredytowego Notus

Powrót do kredytu 

Warto podkreślić, że wakacje kredytowe są czasowym zawieszeniem spłaty raty kredytu, a nie jej uniknięciem. Część banków oferuje wydłużenie okresu kredytowania o długość trwania wakacji. W niektórych zaś niezapłacone raty zostaną podzielone i doliczane do kolejnych rat, więc ich kwota będzie wyższa w kolejnych miesiącach.

Przeanalizujmy sytuację o ile zmieni się w drugiej sytuacji rata kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych, zaciągniętego na 30 lat, jeśli po 3 latach zdecydujemy się na zawieszenie jednej lub 6 rat. Dla kredytu w złotych, przy oprocentowaniu 4,6%, dotychczas płacona rata wynosi 1538 złotych. Zawieszenie spłaty części kapitałowej (443 złote) spowoduje, że w kolejnych miesiącach raty wzrosną o ok. 4 złote więcej. Jeśli wakacje kredytowe będą trwały 6 miesięcy, wówczas w pozostałym do spłaty okresie, rata będzie wynosić 1555 złotych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zawieszenia spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli nie zostanie zapłacona tylko jedna rata, wówczas w następnym miesiącu będziemy musieli zapłacić już 1549 złotych. Brak płatności przez 6 miesięcy będzie wiązał się z ratą wyższą o niemal 3,5 procent – będzie ona wynosić 1591 złotych.

 Pamiętajmy, że wakacje kredytowe są dobrym rozwiązaniem tylko w przypadku chwilowych i niedużych trudności finansowych. W tym wypadku, lepiej jest zawiesić spłatę raty kredytu niż jej w ogóle nie płacić.

 

Umów się z doradcą

 Michał Krajkowski Główny analityk Domu Kredytowego NOTUS S.A..