Cały 2017 rok bez programu MdM - NOTUS Finanse

603 804 805

Po wstrzymaniu przyjmowania wniosków w programie MdM na przyszły rok, wiele wskazuje na szybkie wyczerpanie się pieniędzy zaplanowanych także na 2018 rok. Perspektywy na rok 2017 wskazują, że program dopłat do wkładu własnego skończy się błyskawicznie na początku przyszłego roku i rynek będzie funkcjonował bez programu dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Ile wniosków będzie składanych?

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na 2017 rok i zbliżający się 2018 rok będą skutkowały zwiększonym zainteresowaniem pulą z roku 2018. Wielu deweloperów, którzy planowo będą kończyć swoje inwestycje w drugiej połowie 2017 roku, będzie skłonnych przesunąć termin wpłaty ostatniej transzy na rok 2018. Pozwoli to na podpisanie umowy deweloperskiej już dzisiaj i umożliwi nabywcom ubieganie się o kredyt i dopłatę. Podobne działanie obserwowaliśmy od marca 2016 roku, kiedy to przesuwano terminy zapłaty z końca bieżącego roku na rok 2017. Drugim czynnikiem sprzyjającym zwiększonemu zainteresowaniu dopłatami z 2018 roku, będzie naturalne wprowadzanie do sprzedaży nowych inwestycji. Proces realizacji inwestycji trwa od 1,5 roku do 2 lat, więc termin zapłaty ostatniej transzy będzie przypadał właśnie za 2 lata.

Kiedy skończą się środki na 2018 rok?

Na rok 2018 zarezerwowane na dopłaty zostały 762 miliony złotych, z czego do 1 stycznia 2018 roku możliwe jest złożenie wniosków tylko w kwocie do 381 milionów złotych. Osiągnięcie tego progu przed rozpoczęciem 2018 roku powoduje, tak jak w przypadku roku 2017, wstrzymanie przyjmowania wniosków. Analizując ostatnie miesiące funkcjonowania programu możemy przyjąć, że co miesiąc składane jest od 4,5 do 5 tysięcy wniosków o dopłatę. Średnio rezerwowana jest też miesięcznie kwota około 130 milionów złotych. Jeśli takie wartości założymy także na kolejne miesiące, to próg 50 procent z puli roku 2018 osiągniemy w ciągu 3 miesięcy. Jeśli założymy mniejsze wartości, np. 80 milionów miesięcznie, to graniczną wartość osiągniemy po niespełna 5 miesiącach. Wszystko więc wskazuje na to, że pierwsza połowa środków na rok 2018 zostanie wykorzystana jeszcze w tym roku, a najpóźniej w pierwszych 2-3 miesiącach roku 2017.

Rok 2017 bez MdMu

W styczniu 2017 roku uwolniona zostanie druga połowa środków na rok 2017. Możemy jednak oczekiwać bardzo szybkiego wykorzystania także tych środków, po maksymalnie 2-3 miesiącach. Wielu klientów, którzy nie „załapali” się na dopłatę z pierwszej puli, planuje złożyć wnioski w pierwszych dniach stycznia. Do tej grupy należy także doliczyć osoby nabywające mieszkania na rynku wtórnym. Te osoby podpiszą umowy przedwstępne pod koniec bieżącego roku i także na początku 2017 roku będą starać się o MdM z puli 2017 roku. Zatem od II kwartału przyszłego roku złożenie wniosku o dopłatę stanie się już niemożliwe. Wyczerpie się już pula z 2017 roku oraz pierwsza część środków z roku 2018. Oznacza to, że rynek kredytowy i nieruchomości będzie musiał obejść się bez programu przez niemal cały przyszły rok. Epilog MdM nastąpi w roku 2018, kiedy zostanie uwolniona druga połowa środków. Jednak możemy oczekiwać, że także te środki szybko zostaną wyczerpane, zatem po 2-3 miesiącach roku 2018 program MdM zakończy swoje funkcjonowanie.

Michał Krajkowski

Główny Analityk

Notus Doradcy Finansowi