Co dalej ze stopami procentowymi w Polsce? - NOTUS Finanse

603 804 805

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dzisiaj o pozostawieniu stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie. Decyzja ta była w pełni zgodna z szerokimi oczekiwaniami rynku, w tym także z naszymi. Pewnym zaskoczeniem okazała się być za to treść komunikatu towarzyszącego tej decyzji.

Wbrew oczekiwaniom części rynku wcale nie był on znacznie bardziej łagodny niż ten lipcowy, a kluczowe dla przyszłego kierunku polityki monetarnej stwierdzenie mówiące o tym, że „Rada nie wyklucza dalszego dostosowywania polityki pieniężnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu”, zostało utrzymane. 

stopa referencyjna NBP - wrzesień 2011

Przed dzisiejszym posiedzeniem RPP, inwestorzy wyceniali spore prawdopodobieństwo tego, że poziom stóp procentowych w Polsce może pójść w dół w pierwszej części 2012 r., a nawet już na przełomie bieżącego i przyszłego roku, co widoczne było po kształtowaniu się stawek FRA. Treść komunikatu i podkreślenie przez szefa RPP i NBP Marka Belkę tego, że jest za wcześnie, aby mówić o obniżkach stóp, perspektyw cięcia kosztu pieniądza w 2012 r. oczywiście nie przekreśliły, ale termin dla tego typu działań został zdecydowanie oddalony.

W naszym obecnym, bazowym scenariuszu zakładamy, że obowiązujący od czerwca br. 4,5% poziom głównej stopy referencyjnej utrzyma się z całą pewnością do końca bieżącego roku. Widząc też duże prawdopodobieństwo tego, że pozostanie on niezmieniony także i w przyszłym roku, a przynajmniej w pierwszej jego połowie. Przyśpieszenie terminu obniżek stóp byłoby naszym zdaniem możliwe tylko i wyłącznie w przypadku gwałtownego spowolnienia krajowej koniunktury gospodarczej, czego na dziś dzień nie oczekujemy.