EBC i RPP zadecydowały o stopach procentowych. Dobre i złe informacje dla kredytobiorców. - NOTUS Finanse

603 804 805

Choć Europejski Bank Centralny nie zdecydował się dziś na obniżenie poziomu stóp procentowych w Eurolandzie, refinansowa nadal jest równa 1%, to wszyscy Polacy spłacający raty kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w euro,

lub też ci którzy tego typu zobowiązanie dopiero zamierzają wziąć na siebie i tak mają powody do zadowolenia.

Kluczowa dla oprocentowania kredytów we wspólnej walucie 3-miesięczna stawka rynku pieniężnego Euribor jest obecnie najniższa od kwietnia 2010 r., wynosi jedynie 0,6630% i jest ponad 2-krotnie niższa od tej obowiązującej na koniec ubiegłego roku (1,3560%). Niższe oprocentowanie oznacza mniejsze raty wyrażone w euro, ale też te w złotym, bo w obecnej chwili pomimo ostatniej silnej fali wzrostów kurs EUR/PLN jest niższy o 12 gr. od tego w dniu 30 grudnia i wynosi 4,3447 wobec 4,4647.

 Poziomy stóp procentowych oraz 3-miesięcznych stawek rynku pieniężnego  w Polsce i w Eurolandzie - 06.2012

W na pozór gorszej sytuacji są jednak ci Polacy, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe w złotych. Rada Polityki Pieniężnej także dziś postanowiła o pozostawieniu kosztu pieniądza w Polsce na niezmienionym, najwyższym od grudnia 2008 r. poziomie - stopa referencyjna nadal 4,75% -, a na przestrzeni ostatnich dwóch dni 3-miesięczna stawka rynku pieniężnego Wibor była najwyższa od stycznia 2009 r., wynosząc 5,12% wobec 4,99% na koniec ubiegłego roku. Warto pamiętać tu jednak o tym, że kredyty mieszkaniowe w złotych, w przeciwieństwie do tych w euro, czy też praktycznie niedostępnych już szwajcarskich frankach, nie niosą za sobą ryzyka kursowego i w zamian za wyższe oprocentowanie gwarantują kredytobiorcom coś całkowicie niewymiernego finansowo, czyli spokojny sen.

Zaskoczenia nie było, no prawie

Dzisiejsze decyzje RPP i EBC nie zaskoczyły. Tej ze strony Rady Polityki Pieniężnej spodziewało się praktycznie 100% badanych przez agencje informacyjne analityków i ekonomistów, a tej ze strony EBC blisko 73% z tych ankietowanych przez agencję Bloomberg. W tym drugim przypadku pozostali progności (12 z 44) oczekiwali jednak obniżki stóp procentowych w Eurolandzie, w tym jeden z nich nie tylko 25 pkt, ale wręcz 50 pkt. 

Kredyty mieszkaniowe w złotym i w euro w Polsce:

  1. Z najnowszych danych KNF wynika, że na koniec marca br. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w polskiej walucie była równa 125,04 miliarda złotych, a jej udział w wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 40,0%. Z kolei w przypadku kredytów w euro było to odpowiednio: 31,71 mld PLN i 10,1%. Dodatkowo wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w euro stanowiła 16,9% wartości wszystkich udzielonych w walutach obcych kredytów mieszkaniowych.
  2. Z kolei według raportu AMRON-SARFiN za I kwartał br. udział wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotym w wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych był w tym czasie równy 84,20% i był o prawie 7,2 pkt proc. wyższy niż w IV kw., kiedy to wyniósł 77,04%. W przypadku kredytów w euro nastąpił w tym samym okresie spadek o ponad 2,5 pkt proc. do 14,65% z 17,17%.