EBC nieoczekiwanie obniża stopy - NOTUS Finanse

603 804 805

Dzisiejsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego o 25 punktowym obniżeniu poziomu stóp procentowych w Eurolandzie – refinansowa od 9 listopada będzie zatem wynosić 1,25% - mocno zaskoczyła rynki finansowe. Cięcia kosztu pieniądza w strefie euro co prawda się spodziewano,

ale dopiero w grudniu, także z racji tego, że dzisiejsze posiedzenie Rady Prezesów EBC było pierwszym pod przewodnictwem nowego szefa banku - Mario Draghiego.  Kolejna obniżka na horyzoncie?

Zaraz po decyzji, a jeszcze przed konferencją prasową po posiedzeniu, rynki wybudowały konsensus co do tego, że do kolejnej 25 pkt obniżki kosztu pieniądza w Eurolandzie dojdzie już  w przyszłym miesiącu. Wystąpienie nowego szefa EBC tylko je w tym przekonaniu utwierdziło.

Podczas konferencji prasowej Mario Draghi podkreślił bowiem, że inflacja w strefie euro, która obecnie uparcie w ujęciu r/r utrzymuje się na 3,0% poziomie (dane za wrzesień i wstępne za październik), będzie spadać i w przyszłym roku znajdzie się poniżej kluczowej z punktu widzenia banku bariery 2,0%. Co ważniejsze, nowy szef EBC poinformował też o tym, że znaczna obniżka prognoz dla PKB Eurolandu na 2012 r. jest bardzo prawdopodobna i zostanie zapewne dokonana przez Bank w przyszłym miesiącu przy okazji publikacji nowych projekcji. Odnosząc się tempa wzrostu gospodarczego w II połowie br., Draghi określił go mianem bardzo skromnego.

Decyzja pozytywna dla zadłużonych w euro

Dzisiejsza obniżka poziomu stóp procentowych i oczekiwania co do kolejnego ich grudniowego cięcia to pozytywne informacje z punktu widzenia tych wszystkich osób, którą są już zadłużone we wspólnej walucie, lub też planują zaciągnięcie tego typu zobowiązania. Z racji skali dotyczy to przede wszystkim kredytów zabezpieczonych hipotecznie. W ślad za stopami procentowymi powinna pójść bowiem w dół 3-miesięczna stawka Euribor, będąca podstawą do wyznaczania oprocentowania kredytów w euro, a która to w ostatnim okresie pozostawała pod negatywnym wpływem turbulencji rynkowych, delikatnie rosnąc zarówno we wrześniu, jak i w październiku - dziś jeszcze przed decyzją EBC ustalona została na poziomie 1,580%.

Kredyty mieszkaniowe w euro w Polsce:

  1. Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec sierpnia br. wartość udzielonych gospodarstwom domowym kredytów mieszkaniowych w europejskiej walucie była równa 25,053 miliarda złotych, a jej udział w wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 8,26%
  2. Z kolei według Związku Banków Polskich (raport AMRON-SARFiN), w II kw. br. udział wartości nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych w europejskiej walucie w wartości wszystkich nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych był równy 14,1% i wyższy niż I kw., kiedy to wynosił 13,2%. Dla przypomnienia w latach: 2010 i 2009, w okresie kwiecień-czerwiec było to odpowiednio: 23,6% i 4,9%.