EBC stóp nie obniża, ale baza oprocentowania kredytów w euro topnieje w oczach - NOTUS Finanse

603 804 805

Europejski Bank Centralny nie zdecydował się dziś na ponowne obniżenie poziomu stóp procentowych w Eurolandzie, a jego prezes Mario Draghi podczas konferencji prasowej powiedział, że choć Rada Prezesów rozmawiała o tym to uznała, że nie jest to jeszcze czas na kolejny tego typu ruch.

Rynki finansowe święcie jednak wierzą w to, że koszt pieniądza w strefie euro pójdzie znów w dół już w najbliższych 3 miesiącach. Wiara ta przekłada się na coraz głębszy spadek 3-miesięcznej stawki rynku pieniężnego Euribor, która to jest m.in. głównym punktem odniesienia dla ustalania oprocentowania kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez Polaków w wspólnej walucie. Obecnie stawka ta wynosi już tylko 0,375%, notuje kolejne z rzędu historyczne minimum, a jej różnica w stosunku do głównej stopy procentowej w Eurolandzie jest największa od 7 listopada 2001 r.  

Z historycznie niskim poziomem 3-miesięcznej stawki Euribor mamy do czynienia już prawie od miesiąca. 6 lipca, czyli w dzień po decyzji EBC o 25 pkt cięciu stopy refinansowej spadła ona z 0,641% do 0,549% i przebiła się tym samym w dół przez swoje poprzednie minima ustanowione w marcu 2010 r. (0,634%). Od tego czasu sukcesywnie z dnia na dzień ustala coraz to nowe dołki.

Takie jej zachowanie stanowi bardzo dobrą informację szczególnie dla tych wszystkich Polaków, którzy to już zaciągnęli i spłacają kredyty mieszkaniowe w wspólnej walucie. Spadek Euriboru oznacza dla nich bowiem jedno, a mianowicie coraz to niższe comiesięczne raty wyrażone w euro. Warto pamiętać tu jednak o tym, że zmiany oprocentowania w bankach dokonywane są nie z dnia na dzień, ale najczęściej w okresach 3 lub 6-miesięcznych.

Kredyty mieszkaniowe w euro w Polsce:

  1. Z najnowszych danych KNF wynika, że na koniec maja br. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w wspólnej walucie była równa 33,853 miliarda złotych, a jej udział w wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 10,4%. Dodatkowo wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w euro stanowiła 17,1% wartości wszystkich udzielonych w walutach obcych kredytów mieszkaniowych.
  2. Z kolei według raportu AMRON-SARFiN za I kwartał br. udział wartości nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych w euro w wartości wszystkich nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych był w tym czasie równy 14,65% i był o 2,52 pkt proc. niższy niż w IV kw.