Ile musimy pracować na mieszkanie? - NOTUS Finanse

603 804 805

Nawet 9 lat musielibyśmy pracować przeznaczając aż całą pensję na zakup mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych. Pocieszające jest jednak to, że w ciągu ostatnich 3 lat okres ten uległ niewielkiemu skróceniu.

Na potrzeby analizy założyliśmy, że potencjalny nabywca zarabia średnią krajową dla danego regionu oraz w całości swój dochód przeznacza na zakup mieszkania 50 metrowego. Na zakup mieszkania statystycznie najkrócej musieliby pracować mieszkańcy województwa śląskiego oraz zachodniopomorskiego. Gdyby teoretycznie całe wynagrodzenie netto było przeznaczane na zakup mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych, to cała kwota zostałaby zgromadzona po upływie niecałych 7 lat. Z kolei najdłużej na zakup takiego samego mieszkania musiałyby odkładać osoby mieszkające w województwie wielkopolskim i małopolskim. W stolicach tych województw uda się kupić takie mieszkanie dopiero po ponad 9 latach oszczędzania. Należy jednak zdać sobie sprawę, że rzeczywisty okres gromadzenia środków będzie znacznie dłuższy. Przede wszystkim niemożliwe jest, aby cały dochód przeznaczać na zakup.

Tabela 1. Liczba miesięcy po jakim zgromadzone zostaną środki na zakup mieszkania.

Kwartał Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Olsztyn Poznań Szczecin Warszawa Wrocław
I 2014 100     100     79   119     100     90   103     125     97   108     108    
II 2014 98   109     87   122     105     93   101     121     95   109     103    
III 2014 95   105     87   117     102     93   106     121     95   112     108    
IV 2014 94   102     76   108     96   89   102     121     94   107     98  
I 2015 97   103     81   110     102     89   103     124     94   106     108    
II 2015 97   100     84   110     103     93   105     122     94   109     103    
III 2015 95   104     85   117     101     90   99   123     89   111     105    
IV 2015 90   101     77   114     94   85   99   118     86   105     99  
I 2016 94   108     84   112     95   89   100     118     88   105     104    
II 2016 92   102     81   111     100     88   98   115     92   105     105    
III 2016 91   103     86   111     96   88   102     114     87   109     100    
IV 2016 86   104     78   111     96   86   99   113     85   104     96  
I 2017 90   101     82   107     96   87   99   112     83   101     101    
Źródło: obliczenia Notus Doradcy Finansowi na podstawie danych NBP i GUS

W ciągu ostatnich 3 lat „kolejka” najbardziej skróciła się Białymstoku, Krakowie, Poznaniu oraz Szczecinie. W porównaniu z I kwartałem 2014 roku, to właśnie w tych lokalizacjach najbardziej skróciły się okresy gromadzenia na mieszkanie. Wpływ na to miał wzrost wynagrodzeń, szybszy niż dynamika wzrostu cen nieruchomości. Z kolei odwrotny trend obserwujemy w Gdańsku oraz Katowicach. W tych miastach trzeba dłużej odkładać na zakup mieszkania niż miało to miejsce 3 lata temu. Chociaż w woj. pomorskim i województwie śląskim wynagrodzenia w tym okresie wzrosły, to dynamika wzrostu cen była wyższa, co przełożyło się na wydłużenie terminów.

Potwierdza to analiza cen nieruchomości. To właśnie w Gdańsku i Katowicach w ciągu 3 ostatnich lat ceny wzrosły w największym stopniu, odpowiednio o 16,89% i 12,84%. W pozostałych lokalizacjach także notujemy wzrosty cen, jednak nie są one już tak spektakularne, jak w stolicy województw pomorskiego i śląskiego. Jednym miastem, w którym w ciągu 3 ostatnich lat ceny nieruchomości nieznacznie spadły jest Szczecin.

Tabela 2. Średnia cena transakcyjna 1 m2 na rynku pierwotnym.

Kwartał Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Olsztyn Poznań Szczecin Warszawa Wrocław
I 2014 4 501   5 501   4 532   6 000   4 643   4 433   4 526   6 146   4 704   7 298   5 647  
II 2014 4 488   5 977   4 974   6 172   4 917   4 533   4 492   6 116   4 691   7 316   5 816  
III 2014 4 431   5 805   5 015   5 970   4 843   4 661   4 731   6 022   4 742   7 446   5 928  
IV 2014 4 570   5 785   4 907   5 722   4 967   4 656   4 769   6 225   4 839   7 315   5 788  
I 2015 4 526   5 951   4 795   5 861   4 920   4 578   4 737   6 307   4 780   7 396   5 988  
II 2015 4 606   5 749   4 898   5 896   4 980   4 687   4 815   6 209   4 831   7 510   6 068  
III 2015 4 613   6 089   5 003   6 312   5 017   4 676   4 646   6 228   4 700   7 557   6 044  
IV 2015 4 519   6 031   5 049   6 357   4 913   4 697   4 768   6 228   4 644   7 462   6 120  
I 2016 4 594   6 452   5 030   6 239   4 995   4 738   4 737   6 246   4 710   7 639   5 993  
II 2016 4 615   6 185   4 868   6 343   5 035   4 646   4 733   6 298   5 016   7 583   6 218  
III 2016 4 596   6 283   5 173   6 298   4 976   4 727   4 969   6 195   4 829   7 696   6 162  
IV 2016 4 505   6 481   5 038   6 451   5 212   4 850   5 016   6 306   4 830   7 686   6 163  
I 2017 4 612   6 430   5 114   6 375   5 095   4 792   4 935   6 266   4 691   7 562   6 136  
Źródło: NBP

 

Tabela 3. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw.

Kwartał Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Olsztyn Poznań Szczecin Warszawa Wrocław
I 2014 3 207   3 927   4 105   3 595   3 329   3 503   3 133   3 522   3 480   4 835   3 720  
II 2014 3 270   3 911   4 087   3 612   3 339   3 473   3 165   3 602   3 522   4 816   4 034  
III 2014 3 339   3 939   4 103   3 650   3 400   3 566   3 198   3 543   3 571   4 737   3 929  
IV 2014 3 470   4 060   4 596   3 768   3 677   3 755   3 327   3 675   3 695   4 902   4 229  
I 2015 3 325   4 142   4 233   3 802   3 448   3 680   3 277   3 641   3 616   4 972   3 960  
II 2015 3 381   4 091   4 185   3 816   3 464   3 599   3 276   3 630   3 683   4 940   4 225  
III 2015 3 481   4 163   4 185   3 851   3 538   3 691   3 344   3 631   3 769   4 882   4 114  
IV 2015 3 579   4 271   4 669   3 976   3 748   3 941   3 456   3 774   3 850   5 064   4 397  
I 2016 3 476   4 252   4 253   3 995   3 764   3 804   3 389   3 779   3 813   5 184   4 135  
II 2016 3 564   4 332   4 303   4 066   3 589   3 772   3 447   3 905   3 899   5 182   4 238  
III 2016 3 622   4 350   4 299   4 063   3 692   3 837   3 477   3 878   3 956   5 065   4 386  
IV 2016 3 741   4 461   4 586   4 159   3 880   4 051   3 634   3 971   4 071   5 266   4 562
I 2017 3 679   4 526   4 431   4 244   3 793   3 943   3 567   3 993   4 019   5 342   4 346  
Źródło: GUS

Metodologia:

Do analizy przyjęto średnie ceny transakcyjne dla nieruchomości z rynku pierwotnego na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego. Średnie wynagrodzenie w kwartale w danym mieście przyjęto jako średnie z danych miesięcznych dla poszczególnych województw na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i oddziałów regionalnych. Na potrzeby analizy przyjęto, że nabywana jest nieruchomość o powierzchni 50 metrów kwadratowych.

 

Michał Krajkowski

Główny Analityk

Notus Doradcy Finansowi