Inflacja rośnie, a w ślad za nią straty na rocznych depozytach - NOTUS Finanse

603 804 805

Kwiecień był już czwartym z rzędu miesiącem z realnym ujemnym oprocentowaniem założonych rok wcześniej lokat. Choć nominalnie na zdeponowanych w kwietniu 2010 r. na okres 12 miesięcy środkach finansowych zarobiliśmy średnio 4,4%, to realnie, tj. po odjęciu od tego zysku podatku Belki

oraz po skorygowaniu go następnie o wskaźnik inflacji, straciliśmy na nich 0,94% - najwięcej od października 2008 r. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest silny wzrost cen konsumpcyjnych. Dziś GUS podał, że w kwietniu wskaźnik inflacji CPI poszedł w górę r/r, aż o 4,5%.

 

GUS tym razem nie zaskoczył

W przeciwieństwie do marcowych, dane o kwietniowej inflacji przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny nie zaskoczyły rynku. W czwartym miesiącu tego roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł z grubsza tak jak sądzono (ankieta ISB 4,4%, a ankieta PAP 4,5%) r/r, aż o 4,5%, najmocniej od września 2008 r. i wobec +4,3% w poprzednim miesiącu.
Nie było za to niespodzianki jeśli chodzi o kategorie, które to przede wszystkim zadecydowały o tak silnym rocznym wzroście inflacji – były one identyczne jak w marcu. W okresie kwiecień 2010 r. – kwiecień 2011 r. ceny żywności zwyżkowały o 7,7%, nośników energii poszły w górę o 7,0%, a paliw do prywatnych środków transportu podskoczyły o 14,2%.

Bliska 1% strata na rocznych depozytach

Z analizy danych NBP dotyczących średniego oprocentowania nowych depozytów złotowych gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych wynika, że na zakończonych w kwietniu br. 1-rocznych depozytach, realnie (tj. po odjęciu z zysku podatku Belki oraz po skorygowaniu go o wzrost cen konsumpcyjnych) straciliśmy 0,94%, najwięcej od października 2008 r. Był to zarazem czwarty miesiąc realnego spadku oprocentowania depozytów – w styczniu wyniósł on 0,16%, w lutym 0,11%, a w marcu 0,74%. Oczywiście to obliczenia bazujące na średniej, która to w kwietniu 2010 r. dla nowych depozytów z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie wynosiła 4,4%. Rzecz jasna można było wtedy założyć lokatę 12-miesięczną na lepszych, niż powyższe warunkach.