Kredyty na 100% wartości nieruchomości nadal dostępne - NOTUS Finanse

603 804 805

Tylko sześć miesięcy pozostało na zaciągnięcie kredytu pokrywającego całą wartość nieruchomości. Obecnie mimo dużej liczby banków udzielających kredytów hipotecznych, tylko i aż 10 ma takie kredyty w swojej ofercie.

Brak oszczędności na wkład własny nie jest obecnie jeszcze przeszkodą na drodze do kupna nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym. Tylko do końca tego roku banki mają możliwość oferowania klientom kredytów na zakup nieruchomości bez konieczności inwestowania własnych pieniędzy. Sytuacja zmieni się za sześć miesięcy, czyli od 1 stycznia 2014 roku. Wtedy każdy kredytobiorca będzie musiał posiadać oszczędności w wysokości minimum 5% wartości nieruchomości. Wszystko za sprawą nowej Rekomendacji S przyjętej niedawno przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednak dzisiaj, kiedy potencjalny kredytobiorca nie ma oszczędności może starać się o kredyt hipoteczny na 100% wartości nieruchomości. Takie oferty posiada 10 banków. Kryteria, jakie należy spełnić praktycznie nie różnią się od tych jakie są stawiane przy kredytach z wkładem własnym. Należy mieć odpowiednią zdolność kredytową, a także nieruchomość musi spełniać określone warunki. Podobnie parametry cenowe niewiele się różnią od innych kredytów. Banki pobierają takie same prowizje, wymagają takiego samego crossellingu (konto, karta kredytowa), w tym samym czasie procesują wniosek. Jedyna różnica to nieco wyższe marżę (ok. 0,2-0,4 p.p.) oraz dodatkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Obserwując jednak rynek bankowy, widać, że jest to już schyłek tego rodzaju kredytów i po woli banki wycofują je z ofert. Jeszcze na początku tego roku, kredyty na 100 % proponowało 13 banków. W ostatnim czasie wycofały się z nich BGŻ, BZ WBK, czy Credit Agricole.

Banki udzielające kredytów na 100% wartości nieruchomości.

  • Alior Bank
  • Bank Millennium
  • Bank Pocztowy
  • BOŚ
  • Deutsche Bank
  • Eurobank
  • Getin Noble Bank
  • mBank / Multibank
  • PKO BP
  • Pekao SA

Źródło: Dom Kredytowy Notus

Natomiast dużo gorzej jest z ofertami powyżej wartości nieruchomości. Tutaj ze świecą należy szukać banków, które są skłonne udzielić nam kredytu na 110% wartości nieruchomości. Taki kredyt otrzymamy jeszcze w mBanku czy Mutibanku, a Getin Noble Bank przyzna nam maksymalnie 107%. W Alior Banku otrzymamy 111%, ale dodatkowe środki mogą zostać przeznaczone na skredytowanie opłat około kredytowych takich jak prowizja, wycena czy ubezpieczenia.

Za brak wkładu własnego trzeba zapłacić

Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na kredyt na 100% LTV muszą liczyć się z tym, że ich kredyt będzie droższy od kredytu w takiej samej wysokości, ale z wkładem własnym. Marża dla kredytu na 100% jest z reguły wyższa o 0,2-0,4 p.p. od analogicznego kredytu w sytuacji, gdy klient zaangażuje środki własne. Jednak bardziej dotkliwą opłatą jest tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, które zwiększa całościowy koszt kredytu. Tę opłatę musimy ponosić do czasu spłacenia minimum 20 % kredytu, co w przypadku zobowiązania 30 letniego zajmuje od 7 do 10 lat. Oznacza to dodatkowe, pozaodsetkowe koszty płacone przez prawie 1/3 okresu spłaty. Banki w dwojaki sposób naliczają tę opłatę. Część z nich pobiera składkę za okres 3 lub 5 lat i jest ona odnawiana na kolejny czas w przypadku nie uzyskania po tym czasie wymaganego poziomu wkładu własnego. Inne banki koszt ubezpieczenia uwzględniają w oprocentowaniu kredytu, podnosząc jego wysokość o 0,25-0,6 p.p. do czasu uzyskania wymaganego wkładu. W praktyce oznacza to, że przez pierwsze 7-10 lat okresu spłaty płacimy odsetki naliczane od podwyższonego oprocentowania kredytu.

Warto porównać koszt w obydwu opcjach. Załóżmy, że zaciągamy kredyt w wysokości 250 tysięcy złotych, na 100% wartości nieruchomości z oprocentowaniem 4%. Wymagany 20 procentowy wkład własny (50 tysięcy) uzyskamy po 115 miesiącach spłaty. Jeżeli składka ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wynosi 3,5% od brakującej kwoty to pierwsza opłata wyniesie 1750 złotych, ale w kolejnych okresach będzie już malała stosowanie to rosnącego udziały własnego. Łączny koszt ubezpieczenia wyniesie około 3767 złote.

Jednak, jeśli ubezpieczenie naliczane jest poprzez podwyższenie oprocentowania to łączny koszt będzie znacznie wyższy. Przyjmijmy, że przy takich samych parametrach kredytu ubezpieczenie jest naliczane poprzez wzrost marży o 0,5 p.p. Oznacza to, że wymagany 20 procentowy wkład własny uzyskamy dopiero po 121 miesiącach. Z racji wyższych odsetek i wolniejszej spłaty kapitału łączne koszty odsetkowe będą wyższe o 13 624 złote niż w przypadku kredytu oprocentowanego przez cały okres spłaty na poziomie 4,00%. Można zatem powiedzieć, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kosztuje w tej sytuacji prawie 14 tysięcy złotych i jest to kwota znacznie przewyższająca tę zapłaconą w pierwszym przykładzie. Zaciągając kredyt na 100% warto mieć na uwadze bardzo wysokie koszty, jakie wiążą się z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Oczywiście opłaty te można zmniejszyć w przypadku, gdy będziemy w trakcie spłaty dokonywać nadpłat kredytu.

Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego dla kredytu w wysokości 250 tysięcy złotych (pierwsza składka lub opłata miesięczna).

Bank Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Bank Pocztowy 1 950 / 5 lat
Deutsche Bankt 2 250 / 5 la
Getin Noble Bank Ok. 36 / m-c do czasu osiągnięcia 20% wkładu własnego
Eurobanko Ok. 22 / m-c do czasu osiągnięcia 20% wkładu własnego
PKO BP Ok. 37 / m-c do czasu osiągnięcia 20% wkładu własnego
BOŚ Ok. 90 / m-c do czasu osiągnięcia 20% wkładu własnego
Pekao SA 3 690 - jednorazowo
mBank / Multibank Brak
Bank Millennium Brak
Alior Bank 1 750 / 3 lata


Źródło: Dom Kredytowy Notus