Kurs franka najniższy od 22 lipca – raty frankowych kredytów spadają - NOTUS Finanse

603 804 805

Cena szwajcarskiego franka względem złotego spadła dziś na rynku międzybankowym poniżej bariery 3 złotych i 40 groszy. Ostatnio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia 22 lipca ubiegłego roku. Choć w porównaniu do poziomów z wakacji 2008 r., kurs CHF/PLN jest oczywiście nadal bardzo,

ale to bardzo wysoki, to jest on jednak także już o prawie 18% niższy niż jeszcze 10 sierpnia ub.r., kiedy to ustanowił swoje historyczne maksimum wynoszące 4,1279. Blisko 73 gr. spadek ceny franka jest bardzo istotny z punktu widzenia ok. 700 tys. Polaków, którzy spłacają kredyty hipoteczne zaciągnięte w walucie Helwetów. Koszt obsługiwanej przez nich przykładowej miesięcznej raty w wysokości 500 franków, obniżył się bowiem na przestrzeni niecałych 7 miesięcy w przybliżeniu o 365 zł.

Złoty tylko w bieżącym roku wzmocnił się do franka o ok. 7,4%. Jest to w pełni zasługą znacznego popytu na naszą walutę, widocznego także po wczorajszych minimach ceny euro (4,0987 od 10 sierpnia) i przedwczorajszych dołkach ceny dolara (3,0494 od 28 października). Z jednej strony wynika on ze zwiększonego apetytu na ryzyko na światowych rynkach (efekt: lepszych globalnych danych makro oraz poprawy sytuacji związanej z kryzysem zadłużenia w Eurolandzie), a z drugiej z solidnego stanu naszej gospodarki oraz ogólnie jastrzębich sygnałów płynących z RPP.
  
Dla najbliższych losów kursu CHF/PLN kluczowe będzie jednak już nie tylko samo w sobie nastawienie inwestorów do złotego. Pytanie czy postanowią oni już teraz zrealizować część zysków z silnego wzmocnienia naszej waluty względem obcych, czy też nie? Także ciekawe jest, co stanie się z ceną euro względem franka na arenie międzynarodowej.

Przez ostatnie dwa miesiące notowania europejskiej waluty względem szwajcarskiej pozostają bardzo stabilne, oscylując w przedziale 1,2000-1,2200 - obecnie w dolnym jego ograniczeniu. Z tego też powodu nie wpływały one na zachowanie kursu CHF/PLN. Nie jest jednak wykluczone, że w najbliższym czasie mogą one jednak dopomóc w dalszym spadku ceny franka do złotego.

Pomimo czwartkowych, lepszych niż oczekiwano danych o PKB Szwajcarii za IV kwartał - wzrósł on k/k o 0,1%, choć na rynku spodziewano się jego spadku w takiej samej skali – i wbrew opinii wielu analityków i ekonomistów, wcale nie jest powiedziane, że Bank Szwajcarii na swoim posiedzeniu w dniu 15 marca nie zdecyduje się na wprowadzenie jakiejś kolejnej formy osłabienia krajowej waluty, bo jak nie patrzeć kurs EUR/CHF sam z siebie od poziomu 1,20 za bardzo się nie chce odbić., szkodząc tym samym nadal krajowym eksporterom oraz wspierając procesy deflacyjne.

Od sierpnia Bank Szwajcarii utrzymuje stopy procentowe na praktycznie zerowym i najniższym w historii poziomie (docelowym przedziałem dla 3-miesięcznej stawki Libor dla franka ciągle pozostaje przedział 0,00-0,25%, a SNB dąży do tego, aby był on zbliżony do zera) oraz od września prowadzi oficjalną politykę przeciwdziałania za każdą cenę spadkowi kursu EUR/CHF poniżej bariery 1,20.

Kredyty mieszkaniowe we franku w Polsce:

  1. Zgodnie z opublikowanymi 7 września ub.r. przez Komisję Nadzoru Finansowego opracowaniem „Wyniki ankiety na temat kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych”, na koniec 2010 r. roku liczba umów kredytowych we franku dla gospodarstw domowych wynosiła 621,7 tys. sztuk. Z kolei w przedstawionym 31 sierpnia ub.r. przez Związek Banków Polskich, a opracowanym przez Centrum AMRON oraz Komitet ds. Finansowania Nieruchomości raporcie AMRON-SARFiN za II kwartał br. pojawił się zapis o „730 tys. właścicieli kredytów we franku”.
  2. Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec grudnia ub.r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w szwajcarskiej walucie była równa 163,5 miliarda złotych, a jej udział w wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 51,3% (a 82,7% w samych tylko walutowych).
  3. Z kolei według raportu AMRON-SARFiN za IV kwartał ub.r. udział wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych we franku w wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych był równy 5,7% i był niższy niż III kw., kiedy to wyniósł 9,75%.