Maleje wysokość rat kredytów w walutach obcych - NOTUS Finanse

603 804 805

Osoby spłacające kredyt hipoteczny w euro lub franku szwajcarskim mogą mieć powody do zadowolenia. Umocnienie się złotego sprawia, że miesięczne raty kredytów hipotecznych w tych walutach są coraz niższe.

Wrześniowe decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED) wlały falę optymizmu na światowe rynki finansowe i doprowadziły do zwiększonego popytu ze strony globalnych inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa. Jako, że do tych ostatnich zaliczane są także waluty gospodarek wschodzących, to w centrum zakupów znalazł się również polski złoty, a jego cena wyraźnie ostatnio wzrosła. Pod koniec ubiegłego tygodnia kurs CHF/PLN spadł do najniższego poziomu od lipca ubiegłego roku, a kurs EUR/PLN znalazł się tylko o włos od ustanowienia swojego 13-miesięcznego minimum.

Umocnienie się naszej waluty połączone ze spadkiem 3-miesięcznej stopy referencyjnej Euribor do nowego najniższego poziomu w historii oraz utrzymaniem się na bardzo niskim poziomie stawki Libor CHF przekłada się na spadek wysokości miesięcznej raty płaconej przez polskich kredytobiorców zadłużonych w euro lub franku szwajcarskim. To bardzo ważna informacja i dotycząca szerokiej rzeszy obywateli. Według ostatnich danych KNF wartość kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez Polaków w euro i frankach wynosiła łącznie na koniec lipca br. ponad 181 miliardów złotych i stanowiła nieco więcej niż 57% wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Analizie porównawczej poddane zostały przez nas dwa przykładowe kredyty w EUR i CHF zaciągnięte w czasie, kiedy te waluty były najpopularniejsze, a zatem odpowiednio w styczniu 2011 roku i styczniu 2008 roku.

Kredyt w euro najtańszy w historii

W przypadku kredytu w euro zaciągniętego na początku ubiegłego roku raty obecnie płacone są jednymi z najniższych, jakie do tej pory płacili kredytobiorcy. Dla kredytu w wysokości 200 tysięcy złotych z marżą na poziomie 2,00 punktów procentowych aktualnie płacona rata jest niemal identyczna jak ta płacona na początku spłaty kredytu. Mimo, iż kurs EUR/PLN jest aktualnie wyższy niż w styczniu 2011 roku, to na niższą ratę wpływa spadek stopy referencyjnej Euribor i w konsekwencji spadek łącznego oprocentowania i raty wyrażonej w euro. Osoby, które w tym samym czasie zaciągnęły kredyt w takiej samej wysokości, ale w naszej rodzimej walucie płacą w tej chwili ratę wyższą prawie o 400 złotych. W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu. Aktualne saldo zadłużenia dla kredytu w euro przekracza wyjściową kwotę o ponad 14 procent i to mimo prawie dwuletniego spłacania kredytu.

  Kredyt w EUR Kredyt w PLN
 Data Kurs
sprzedaży
Saldo
zadłużenia

%
Rata
w EUR
Rata
w PLN
Saldo
zadłużenia

%
Rata
15.01.2011 3,9636 209 836 3,00 223 884 200 000 5,47 1 312
15.04.2011 4,0378 212 657 3,33 233 940 199 337 5,79 1 172
15.07.2011 4,1220 216 019 3,61 241 992 198 703 6,20 1 224
15.10.2011 4,3887 228 898 3,57 240 1 052 198 107 6,26 1 232
15.01.2012 4,5155 234 364 3,23 230 1 038 197 509 6,48 1 260
15.04.2012 4,3005 222 038 2,75 217 932 196 926 6,44 1 255
15.07.2012 4,3342 223 352 2,49 210 910 196 328 6,62 1 278
14.09.2012 4,1899 214 606 2,49 210 880 195 938 6,62 1 278


Tabela 1. Założenia dla kredytu:

  • kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych, zaciągnięty w styczniu 2011 roku, okres spłaty 30 lat,
  • marża kredytu w euro – 2,00 p.p.,
  • marża kredytu w złotych – 1,50 p.p.

Źródło: Dom Kredytowy Notus

Rata we franku zbliża się do raty złotowej

Nieco mniej powodów do optymizmu mają osoby zadłużone we franku szwajcarskim. Mimo iż ich rata jest ciągle niższa niż klientów złotowych, to różnica w miesięcznych płatnościach nie jest aż tak znacząca jak dla euro. Aktualnie kredytobiorca zadłużony w walucie Helwetów będzie płacił ratę niższą tylko o nieco ponad 100 złotych niższą, niż klienci którzy w tym samym czasie (styczeń 2008) zadłużyli się w złotym. Również w tym przypadku saldo zadłużenia dla kredytu w walucie obcej znacząco przekracza wyjściową kwotę. Jeśli niespełna 5 lat temu pożyczyliśmy na 30 lat kwotę 200 tysięcy złotych, to w dniu dzisiejszym do spłaty pozostaje nam ponad 280 tysięcy. Kredytobiorcy, którzy wybrali kredyt w złotych, mimo że płacili przez cały okres wyższe miesięczne raty, mają do spłaty kwotę znacznie niższą. Ich zadłużenie wynosi aktualnie około 186 tysięcy.

  Kredyt w CHF Kredyt w PLN
Data Kurs
sprzedaży
Saldo
zadłużenia

%
Rata
w CHF
Rata
w PLN
Saldo
zadłużenia

%
Rata
15.01.2008 2,2481 209 019 3,79 432 972 200 000 6,55 1 271
15.04.2008 2,2251 205 948 3,91 439 977 199 459 7,20 1 357
15.07.2008 2,0573 189 566 3,90 439 902 198 975 7,51 1 399
15.10.2008 2,3016 211 114 4,20 454 1 045 198 511 7,70 1 421
15.01.2009 2,9278 267 377 1,66 331 968 198 065 6,53 1 266
15.04.2009 2,9155 264 462 1,50 324 944 197 497 5,09 1 087
15.07.2009 2,9274 263 690 1,47 322 944 196 746 5,17 1 097
15.10.2009 2,8832 257 870 1,37 318 918 195 997 5,09 1 087
15.01.2010 2,8448 252 588 1,35 317 903 195 227 5,15 1 094
15.04.2010 2,7935 246 208 1,34 317 886 194 455 4,79 1 052
15.07.2010 3,1310 273 899 1,22 312 977 193 624 4,74 1 046
15.10.2010 3,0180 261 989 1,27 317 956 192 776 4,72 1 044
14.01.2011 3,1114 268 004 1,27 314 978 191 915 4,87 1 061
15.04.2011 3,1674 270 707 1,29 315 997 191 065 5,19 1 097
15.07.2011 3,6218 307 114 1,28 314 1 139 190 248 5,60 1 145
15.10.2011 3,5964 302 538 1,14 309 1 112 189 474 5,66 1 152
15.01.2012 3,7816 315 515 1,16 310 1 172 188 697 5,88 1 177
15.04.2012 3,6311 300 458 1,21 312 1 132 187 936 5,84 1 172
15.07.2012 3,6372 298 464 1,17 310 1 127 187 686 6,02 1 193
14.09.2012 3,4679 283 172 1,17 310 1 075 186 649 6,02 1.193


Tabela 2. Założenia dla kredytu:

  • kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych, zaciągnięty w styczniu 2008 roku, okres spłaty 30 lat,
  • marża kredytu w CHF – 1,10 p.p.,
  • marża kredytu w PLN – 0,90 p.p.

Źródło: Dom Kredytowy Notus

Rata może być jeszcze niższa

Powody do dalszego optymizmu mogą w najbliższym czasie mieć wszyscy kredytobiorcy, zarówno walutowi jak i złotowi. W przypadku kredytów w EUR i CHF należy w najbliższym czasie oczekiwać dalszego utrzymania niskiego poziomu stóp procentowych. Jeśli zostanie potrzymany trend z ostatnich tygodni i złoty dalej będzie się umacniał to miesięczne płatności mogą znacznie się obniżyć. Dodatkowo każdy kredytobiorca może swoją ratę obniżyć także poprzez zakup waluty w innej instytucji niż własny bank. Kursy sprzedaży wielu banków znacząco przewyższają kursy oferowane przez internetowe kantory czy niektóre banki. W najbliższym tygodniach usatysfakcjonowane mogą być także osoby zadłużone w złotych. Prawdopodobna obniżka stóp procentowych NBP przełoży się na spadek stopy Wibor oraz obniżenie oprocentowania kredytów w złotych.