Masz kredyt w programie Rodzina na Swoim - uważaj aby nie stracić dopłat - NOTUS Finanse

603 804 805

Spłata kredytu mieszkaniowego wiąże się z wieloma obowiązkami ciążącymi na kredytobiorcy. Kredyt w ramach programu „Rodzina Na Swoim" nakłada jeszcze dodatkowe wymogi, niewypełnienie których może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy i koniecznością zwrotu otrzymanych dopłat.

 

Spłacając kredyt hipoteczny w ramach programu „Rodzina na Swoim" należy bardzo uważać na ruchy mieszkaniowe, które są wykonywane w czasie obowiązywania rządowego dofinansowania. Kilka nieostrożnych posunięć może skutkować utratą wsparcia, a nawet zwrotem różnicy w nadpłaconych przez bank comiesięcznych ratach.

Ustawa regulująca zasady rządowego wsparcia jasno określa sytuacje, w których zaprzestaje się wypłacania dopłat. Jedną z nich jest nabycie prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. W praktyce oznacza, że w okresie otrzymywania dopłat (8 lat) nie można kupić lub otrzymać w darowiźnie innego mieszkania czy domu. Wyjątkiem jest nabycie prawa do nieruchomości w drodze spadkobrania. Dopłaty stracimy także, w sytuacji zmiany przeznaczenia finansowanej nieruchomości. Kredyt „Rodzina na Swoim" jest przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, zatem wynajęcie tej nieruchomości będzie także skutkowało wstrzymaniem dalszych dopłat. Jednocześnie w powyższych sytuacjach kredytobiorca jest zobowiązany do zawiadomienia banku o zaistniałych zmianach w ciągu 14 dni. Wówczas bank wstrzymuje wypłacanie dalszych dopłat i klient płaci pełną ratę kapitałowo-odsetkową. Przekroczenie tego terminu ma jednak znacznie bardziej restrykcyjne skutki. Brak zgłoszenia w odpowiednim terminie faktu nabycia innej nieruchomości lub zmiany sposobu jej wykorzystania skutkuje wypowiedzeniem umowy kredytowej. W praktyce oznacza to konieczność natychmiastowej spłaty całego kredytu oraz zwrotu dotychczas wypłaconych dopłat. Zmiany te zostały wprowadzone od 31. sierpnia 2011 roku, ale warto pamiętać o tych obostrzeniach, gdyż dotyczą one wszystkich którzy zaciągnęli kredyt „Rodzina na Swoim" niezależnie od terminu podpisania umowy kredytowej.