MdM na 2017 rok – limit wyczerpany - NOTUS Finanse

603 804 805

Z dniem 6 lipca br. Bank Gospodarstwa Krajowego przestaje przyjmować wnioski o dopłatę do wkładu własnego z uruchomieniem dofinansowania w roku 2017 w związku z przekroczeniem progu 50 proc. zarezerwowanych środków. Oznacza to wstrzymanie programu MdM na prawie 6 miesięcy.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa o nabyciu mieszkania przez ludzi młodych w roku 2016 i latach wcześniejszych z puli roku 2017 mogło zostać zarezerwowane tylko 50 proc. z ustalonego limitu 746 mld. złotych. Po przekroczeniu tego progu Bank Gospodarstwa Krajowego jest zobowiązany do wstrzymania od następnego dnia przyjmowania wniosków o dopłatę. Zgodnie z komunikatem BGK od dnia 6 lipca przyjmowanie wniosków z datą uruchomienia dopłaty w 2017 roku zostaje więc wstrzymane. Osoby nabywające mieszkanie, które będą chciały skorzystać z MdM i uruchomić dopłatę w przyszłym roku muszą więc poczekać ze złożeniem wniosku do stycznia 2017 roku kiedy to pozostałe 50 proc. z puli zostanie „uwolnione” i możliwe będzie ponowne składanie wniosków.

Kto może mieć problem?

Wstrzymanie przyjmowania wniosków będzie kłopotliwe dla osób, które zapłatę części transz za mieszkanie miały ustalone na rok 2016. Przypomnijmy, że z MdM obowiązkowo musi być pokryta ostatnia transza, a wcześniejsze wpłaty muszą pochodzić z kredytu bankowego. Niemożność złożenia wniosku w tym roku uniemożliwi więc zapłatę transz w bieżącym roku. Będzie to oznaczało konieczność zmiany harmonogramu płatności, tak aby transze, które mają być pokryte z kredytu i dopłaty MdM zostały uwzględnione dopiero w 2017 roku.

Rok 2018 ciągle dostępny

Wstrzymanie przyjmowania wniosków dotyczy tylko 2017 roku. Ciągle możliwe jest składanie wniosków w sytuacji gdy uruchomienie transzy MdM będzie dopiero w 2018 roku. Z puli 2018 roku przed jego rozpoczęciem możemy wykorzystać także tylko 50 proc., ale jak na razie jesteśmy daleko od tego progu. Według danych na koniec czerwca zarezerwowane zostało tylko 0,69 proc. limitu, więc nabywcy mieszkań w tych inwestycjach nie muszą się spieszyć.

Czy czeka nas powtórka z tego roku?

Gwałtowne przyspieszenie wykorzystania środków z puli 2017 roku nastąpiło od marca roku bieżącego kiedy to wyczerpały się środki przewidziane na 2016 rok. Brak możliwości uzyskania dopłaty w tym roku spowodował zmiany harmonogramów wielu inwestycji i przesunięcie terminu zapłaty ostatniej części na rok 2017. Pozwoliło to na ubieganie się o kredyt MdM, ale jednocześnie spowodowało bardzo szybkie wyczerpanie się limitu. Możemy również oczekiwać, że po 1 stycznia 2017 roku, kiedy możliwe będzie ponowne składanie wniosków, także bardzo szybko zostanie wykorzystane pozostałe 50 proc. limitu. Wiele osób będzie czekało ze złożeniem wniosku, a środków wystarczy na maksymalnie 2-3 miesiące. Przełoży się to na zwiększone zainteresowanie limitem z roku 2018 i prawdopodobnie zarysuje się podobny do tego roku scenariusz, czyli wyczerpanie środków na rok 2017 w lutym lub marcu i wstrzymanie przyjmowania wniosków na rok 2018 w połowie przyszłego roku w związku z zarezerwowaniem 50 proc. limitu.

Michał Krajkowski

Główny Analityk

Notus Doradcy Finansowi