MdM nie zwalnia! Koniec w lipcu? - NOTUS Finanse

603 804 805

W maju wykorzystanie limitu MdM na rok 2017 osiągnęło poziom 30,79 proc. Oznacza to, że zbliżamy się od granicy 50 proc., kiedy to banki wstrzymają przyjmowanie wniosków z terminem uruchomienia dopłaty na przyszły rok. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to już w lipcu.

Jak co miesiąc, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przedstawił najnowsze wskaźniki dotyczące wartości składanych wniosków o dopłatę do wkładu własnego. W maju wykorzystanie środków wzrosło z 21,48 proc. na koniec kwietnia do 30,79 proc. Jeśli takie tempo składnia wniosków zostanie utrzymane, to krytyczny poziom 50 proc. osiągniemy maksymalnie w ciągu 2 miesięcy. Możemy wręcz przypuszczać, że limit na ten rok wyczerpie się w pierwszych dniach lipca, gdyż perspektywa wstrzymania przyjmowania wniosków zmobilizuje wielu kredytobiorców do szybszego aplikowania o kredyt i dopłatę. Zatem wszystkie osoby planujące ubieganie się o kredyt Mieszkanie dla Młodych powinny śledzić komunikaty BGK i nie odkładać złożenia dokumentów na późniejszy okres.

Uwolnienie środków w 2017 roku

Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku w tym roku, będą miały szansę ubiegania się o dopłatę po 1 stycznia 2017 roku. Wtedy to zostanie „uwolniona” pozostała pula zarezerwowanych środków i ponownie będzie można składać wnioski o dopłatę do wkładu własnego z terminem jej uruchomienia w 2017 roku.

Rok 2018 niezagrożony

Ostatnim rokiem obowiązywania MdM jest 2018 rok. Jak na razie z puli na ostatni okres zarezerwowane zostało niespełna 1 procent. Zatem osoby, które kupują mieszkania w inwestycji, które zakończone będą dopiero w 2018 rok i dopiero wtedy nastąpi zapłata ostatniej transzy mogą spać spokojnie. Jak na razie wykorzystanie środków z tej puli jest minimalne, a ewentualnego przyspieszenia możemy oczekiwać dopiero pod koniec 2016 i 2017 roku.

 

  2017 2018
Środki zarezerwowane w budżecie w tys. zł 746 000,00 762 000,00
Wartość zarezerwowanych środków w tys. zł 229 669,55 2 339,80
Poziom wykorzystanego limitu 30,79% 0,31%

Źródło: BGK