NOTUS Finanse - NOTUS Finanse

603 804 805

W ostatnich miesiącach w coraz większym stopniu rośnie udział transakcji, w których zakup finansowany jest za gotówkę. Według ostatnich szacunków Narodowego Banku Polskiego w siedmiu największych miastach w Polsce nawet 2 na 3 nabywane mieszkania są finansowane środkami własnymi. Pomimo rosnącego popytu na rynku pierwotnym nie obserwujemy równoległego boomu na rynku kredytowym, jak miało to miejsce w latach 2005-2008.

Jedną z przyczyn rosnącego udziału transakcji gotówkowych są historycznie niskie poziomy stóp procentowych. Skłania to osoby posiadające znaczne zasoby gotówki do wycofywania ich z nisko oprocentowanych lokat bankowych i poszukiwania innych alternatywnych inwestycji. Jedną z nich jest zakup nieruchomości na wynajem. Rozwój tego rynku i duży popyt na mieszkania cieszące się dużym zainteresowaniem najemców obserwujemy w największych miastach w Polsce. Według szacunków NBP w I kwartale tego roku około 65 procent transakcji zakupu było finansowanych ze środków własnych.

Jednocześnie zauważamy, że w przypadku osób nabywających mieszkanie na własne potrzeby kredyt mieszkaniowy ciągle jest istotnym sposobem na sfinansowanie zakupu. W II kwartale tego roku banki udzieliły najwięcej kredytów mieszkaniowych od prawie 4 lat, a pod względem wartości był to najlepszy wynik od IV kwartału 2011 roku. Akcję kredytową wspomaga w ostatnim czasie program Mieszkanie dla Młodych, gdyż jednym z warunków otrzymania dopłaty jest zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Wyniki na rynku kredytowym nie zostały osłabione także przez zmiany w zasadach liczenia zdolności kredytowej. Pod koniec 2015 roku wiele instytucji radykalnie zaostrzyło swoje procedury, co zaowocowało spadkiem dostępnych kwot. Przykładowo, 3-osobowa rodzina zarabiająca 5000 złotych netto może pożyczyć średnio około 400 tysięcy złotych, gdzie jeszcze rok temu dostępna kwota przy tych samych założeniach była o około 50 tysięcy złotych wyższa. Bardziej realistyczne założenia dotyczące kosztów utrzymania spowodowały spadek zdolności kredytowej, ale oznaczają także ograniczenie ryzyka nadmiernego zadłużenia.

Możemy zatem w dużym uproszczeniu stwierdzić, że osoby nabywające mieszkania na wynajem najczęściej finansują swoje zakupy gotówką, natomiast osoby kupujące na własne potrzeby w większym stopniu korzystają z kredytów mieszkaniowych.

Michał Krajkowski

Główny Analityk

Notus Doradcy Finansowi