Niskie stopy, niskie raty - NOTUS Finanse

603 804 805

Tym razem Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła rynku i obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Od 5 marca stopa referencyjna NBP będzie wynosić 1,50%. Przełoży się to między innymi na obniżenie oprocentowania kredytów. Przeciętna rata kredytu zaciągniętego na 30 lat powinna spaść o około 50 złotych na każde 100 tysięcy zadłużenia. Spadnie również oprocentowanie kart kredytowych, czy pożyczek gotówkowych.

Obniżka stóp procentowych dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej była oczekiwana przez większość rynku, a dyskusyjna była tylko skala obniżki. Można przypuszczać, że wyjątkowo późno zakomunikowana decyzja także oznacza, że członkowie RPP długo nie mogli osiągnąć konsensusu. Ostatecznie stopy zostały obniżone o 50 punktów bazowych. Dzięki temu raty kredytów będą niższe. Z punktu widzenia kredytobiorców ważniejszą stopą jest jednak rynkowa stawka Wibor i to jej zmiany powinny obserwować osoby zadłużone w naszej walucie. To od tego parametru zależy bowiem bezpośrednio oprocentowanie kredytów. Od swojego ostatniego maksimum w lipcu 2012 roku, 3 miesięczna stawka Wibor spadła o ponad 300 punktów bazowych, co przełożyło się na obniżenie miesięcznej raty kredytu o ponad 200 złotych na każde 100 tysięcy zadłużenia. Oznacza to ratę niższą o prawie 1/3, w porównaniu z tą płaconą przed prawie trzema laty.

Czy to już koniec?

Od wielu miesięcy RPP obniża stopy procentowe coraz niżej, bijąc tym samym kolejne rekordy. Na jaką zatem obniżkę mogą liczyć kredytobiorcy, gdyby stopy były dalej obniżane? Gdyby stawka Wibor spadła do poziomu 1,00%, wówczas rata kredytu 30 letniego wyniosłaby około 400 złotych na każde 100 tysięcy zadłużenia. Byłby to spadek o prawie 40 procent w stosunku do raty płaconej w lipcu 2012 roku.

Zmiany wysokości raty kredytu w wysokości 200 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat, z marżą 1,60.

Data Stawka Wibor 3M Rata kredytu
Lipiec 2012 5,14% 1 295
Marzec 2013 3,70% 1 110
Marzec 2014 2,70% 990
Luty 2015 2,00 910
Marzec 2015 1,81 890
  1,50* 855
  1,00* 800

* Hipotetyczny poziom stawki Wibor 3M
Źródło: obliczenia NOTUS Doradcy Finansowi

Niższa rata już niedługo

Aktualizacja oprocentowania i w konsekwencji niższa rata nie nastąpi z dnia na dzień. Większość banków zmienia oprocentowanie w cyklach 3 miesięcznych i taka aktualizacja następuje najczęściej na przełomie kwartałów. Oznacza to, że jeszcze w marcu większość klientów zapłaci raty z wyższym oprocentowaniem, ale już od następnego miesiąca powinni odczuć skutki dzisiejszej decyzji RPP. Jednak nawet w bankach, w których aktualizacja oprocentowania odbywa się w innych terminach w ciągu maksymalnie 3 miesięcy, nowa stopa Wibor powinna zostać uwzględniona. W nieco trudniejszej sytuacji są te osoby, które oprocentowanie mają zmieniane co 6 miesięcy lub raz do roku. Może bowiem okazać się, że na realne obniżenie oprocentowanie będą musiały poczekać znacznie dłużej.

Niższa rata, wyższa zdolność

Obniżenie raty kredytowej przełoży się także na niewielki wzrost zdolności kredytowej. Mniejsze miesięczne obciążenia spowodują, że teoretycznie przy tym samym poziomie dochodów możliwe będzie zaciągnięcie wyższego kredytu. Jednak koniecznie trzeba mieć świadomość, że dostępna kwota nie jest jedynym czynnikiem decydującym o możliwościach uzyskania kredytu.

Tanieją wszystkie kredyty

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła także poziom stopy lombardowej, a to od niej zależy maksymalne oprocentowanie kredytów. Przypomnijmy, że nominalnie nie może być ono wyższe niż 4 krotność tej stopy, co oznacza, że od jutra spadnie także oprocentowanie kart kredytowych, czy wielu pożyczek gotówkowych, które dzisiaj są oprocentowane wg stawki maksymalnej.

Michał Krajkowski
Główny Analityk
Notus Doradcy Finansowi