Ostatnia decyzja Trichet’a - NOTUS Finanse

603 804 805

Zgodnie z oczekiwaniami zdecydowanej większości analityków, w tym także naszymi, Europejski Bank Centralny pozostawił dziś stopy procentowe w Eurolandzie na niezmienionym poziomie. Główna  – refinansowa – nadal więc będzie wynosić 1,50%.

EBC uruchomił jednak nowy program skupu zabezpieczonych obligacji na rynku wtórym i pierwotnym na kwotę 40 miliardów euro - te bezpośrednie zakupy rozpoczną się w listopadzie br. i potrwają do końca października przyszłego roku - oraz na przeprowadzenie w październiku i w grudniu dwóch, odpowiednio 12 i 13 - miesięcznych operacji refinansujących.

Pomimo wyraźnego osłabienia koniunktury gospodarczej w Eurolandzie, szanse na spodziewane przez część rynku obniżenie kosztu pieniądza w strefie euro już w październiku były niewielkie. Po pierwsze z racji tego, że inflacja na tym obszarze znajduje się obecnie grubo powyżej komfortowego z punktu widzenia ECB poziomu 2% – wg. wstępnych szacunków we wrześniu wyniosła ona r/r 3,0% wobec 2,5% w sierpniu. Po drugie z powodu, że październikowe posiedzenie Rady Banku było ostatnim pod przewodnictwem Jean-Claude Tricheta, którego od listopada na stanowisku szefa Europejskiego Banku Centralnego zastąpi prezydent Banku Włoch Mario Draghi. Decyzji ECB o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie spodziewało się 79% analityków (41 z 52) ankietowanych przez agencję Bloomberg. Z kolei 21% z nich oczekiwało obniżki (5-ciu 25 pkt, a 6-ciu, aż 50 pkt).

Wszystko wskazuje jednak na to, że na obniżkę stóp procentowych w Eurolandzie długo już nie będziemy czekać. Jean-Claude Trichet wyraźnie podkreślił dziś, że ryzyka dla wzrostu gospodarczego Eurolandu coraz bardziej się intensyfikują, a inflacja, która według ECB w najbliższych miesiącach pozostanie powyżej poziomu 2%, potem będzie spadać. Termin listopadowy, pierwszy pod przewodnictwem nowego szefa ECB wydaje się być dla cięcia kosztu pieniądza jak na razie niezbyt prawdopodobnym, ale już ten grudniowy jawi się już jako odpowiedni do tego typu działania.