Październikowy odczyt inflacji pozytywny dla kredytobiorców i oszczędzających - NOTUS Finanse

603 804 805

Inflacja w październiku okazała się być najniższa od grudnia 2010 r.oku Dane przedstawione przez GUS są pozytywne z punktu widzenia zadłużonych w naszej walucie, jak i oszczędzających na lokatach. W przypadku kredytobiorców spłacających raty kredytów mieszkaniowych,

potwierdzają one zasadność rozpoczętego w listopadzie przez Radę Polityki Pieniężnej cyklu obniżek poziomu stóp procentowych. Jednocześnie przemawiają za dalszym systematycznym spadkiem 3-miesięcznej stawki Wibor, będącej podstawą do wyliczania przez banki oprocentowania. Z kolei oszczędzającym pozwoliły one zarobić realnie w październiku na rocznych lokatach po raz pierwszy od 22 miesięcy.
 
Inflacja r/r w okresie 10.2008-10.2012

W październiku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w ujęciu rocznym 3,4% wobec 3,8% we wrześniu. Największy wpływ na poziom inflacji w tym ujęciu miał fakt 4,6% wzrostu opłat związanych z mieszkaniem, 4,9% zwyżka cen żywności oraz 6,0% ruch w górę tych związanych z transportem. Kategorie te podbiły łącznie wskaźnik inflacji o 2,81 pkt proc.

Roczne depozyty dały w końcu realnie zarobić


Październik był pierwszym od grudnia 2010 r. miesiącem z realnym dodatnim oprocentowaniem założonych rok wcześniej lokat. Nominalnie na zdeponowanych w październiku 2011 r. na okres 12 miesięcy środkach finansowych, Polacy zarobili średnio 4,38% (dane NBP), a realnie, tj. po odjęciu od tego zysku podatku Belki oraz po skorygowaniu go następnie o wskaźnik inflacji, zyskali na nich 0,15%. Przez wcześniejszych 21 miesięcy Polacy ponosili na rocznych depozytach realne starty, sięgające nawet 1,45%. Z taką sytuacją mieliśmy od czynienia w maju 2011 r., kiedy to inflacja wynosiła r/r aż 5,0%.

Rozważając w tej chwili założenie rocznej lokaty i przyjmując inflację na listopad przyszłego roku dla bezpieczeństwa na obecnym 3,4% poziomie, jej oprocentowanie musi być równe, co najmniej 4,20%, jeśli chcemy się tylko ustrzec się przed wzrostem cen lub też wyższe, jeżeli planujemy coś dodatkowo na swoich środkach finansowych zarobić. Z kolei jeśliby przyjąć do powyższych obliczeń zakładany przez NBP na przyszły rok 2,5% poziom inflacji (centralna ścieżka projekcji inflacji z listopada br.), to aby wyjść na zero ze środków ulokowanych na rocznym depozycie wystarczy założyć obecnie lokatę oprocentowaną na 3,09%. Nie powinno być z tym żadnych problemów, jako że bez większego problemu można odnaleźć w tym momencie oferty banków z oprocentowaniem rocznych depozytów na poziomie 6% i powyżej.