Pierwsza od czerwca 2009 r. obniżka poziomu stóp procentowych - NOTUS Finanse

603 804 805

Na swoim listopadowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na szeroko oczekiwane przez analityków i ekonomistów oraz w 100% wyceniane przez rynek, obniżenie poziomu stóp procentowych w Polsce o 25 pkt bazowych. Tym samym główna stopa NBP

– referencyjna – od dnia 8 listopada będzie wynosić już nie 4,75%, ale 4,50%. To dobre wieści dla tych wszystkich, którzy zadłużają się w polskiej walucie, tym bardziej, że pierwsze od czerwca 2009 r. obniżenie kosztu pieniądza w Polsce nie będzie ostatnim, ale początkowym w całej serii. Do kolejnego z dosyć dużym prawdopodobieństwem może dojść już w grudniu, co podczas konferencji po posiedzeniu RPP podkreślił szef tego gremium oraz prezes NBP Marek Belka.  

Polska: Poziom głównej stopy procentowej oraz 3-miesięcznej stawki Wibor

Oczekiwania na obniżenie stóp procentowych przez RPP już od dłuższego czasu pozytywnie oddziaływały na nastroje tych wszystkim Polaków, którzy są zadłużeni w złotych oraz poprawiały także humor tym, którzy tego rodzaju zobowiązanie dopiero zamierzają zaciągnąć. Z racji skali chodzi tu przede wszystkim o obecnych i przyszłych posiadaczy kredytów na cele mieszkaniowe.

Kluczowa dla oprocentowania ich zobowiązań stawka rynku pieniężnego, jaką jest 3-miesięczny Wibor spada już od wakacji. 11 lipca br. wynosiła 5,14% i była najwyższa od stycznia 2009 r. Od tego czasu obniżyła się jednak już o 0,44 pkt proc. i 7 listopada, jeszcze przed decyzją RPP, wyniosła 4,70%, będąc najniższą od 28 lipca ubiegłego roku.

Spadek Wiboru cieszy kredytobiorców, jako że zmniejsza - choć nie automatycznie, bo banki wprowadzają zmiany nie codziennie, ale w dłuższych okresach czasowych -  wysokość rat, które to muszą comiesięcznie spłacać z tytułu zaciągniętego zobowiązania. Dla przykładowego kredytu mieszkaniowego w wysokości 190 tys. zł, zaciągniętego na 30 lat w polskich złotych, przy 10% wkładzie własnym, w równych ratach i 1,5% marży bankowej, wskazany powyżej spadek 3-miesięcznej stawki Wibor z 5,14% do 4,70% przekłada się na zmniejszenie comiesięcznej raty o prawie 55 zł z 1218,48 zł do 1163,69 zł.

Listopadowa obniżka stóp doprowadzi do dalszego spadku 3-miesięcznego Wiboru, a gdyby w wyniku kolejnych działań RPP stawka ta zeszła np. do poziomu 4,00%, to osoba spłacająca tego typu zobowiązanie zaoszczędzi kolejne blisko 85 zł (rata 1078,80 zł), czyli łącznie zaoszczędzi miesięcznie, aż około 140 zł.

Kredyty mieszkaniowe w złotych w Polsce:

  1. Z najnowszych danych KNF wynika, że na koniec września br. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych była równa 137,52 miliarda złotych, a jej udział w wartości wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosił 43,1%.
  2. Z kolei według raportu AMRON-SARFiN za II kwartał br. udział wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych w wartości wszystkich nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych był w tym czasie równy 94,61% i był aż o 10,41 pkt proc. wyższy niż w I kw.