Powolny koniec „Rodziny na Swoim” - NOTUS Finanse

603 804 805

W dniu 10 czerwca br. Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, w ramach tzw.: programu Rodzina Na Swoim. W głosowaniach odrzucone zostały poprawki zgłoszone przez posłów w trakcie drugiego czytania i ostatecznie

przyjęto regulacje w kształcie zaproponowanym przez Komisję Infrastruktury, które znacząco różnią się od propozycji zawartych w projekcie złożonym przez Radę Ministrów.

Wbrew propozycjom rządu z finansowania programem nie zostały wycofane nieruchomości z rynku wtórnego. Jednak dla tego segmentu rynku obniżony został współczynnik do ustalania maksymalnej ceny metra kwadratowego. Cena metra kwadratowego nie będzie mogła przekroczyć 0,8 kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej ogłaszanej co kwartał przez wojewodów. Maksymalny poziom ceny został także ograniczony dla nieruchomości z rynku pierwotnego i dla nowobudowanych domów. Dla tego typu inwestycji maksymalna cena metra kwadratowego, to dokładnie tyle samo, ile wynosi koszt odtworzenia. Warto zwrócić uwagę, że propozycja posłów dla rynku pierwotnego jest bardziej radykalna niż propozycja Rady Ministrów. Projekt rządowy przewidywał ustalenie maksymalnej ceny na poziomie 110 procent kosztów odtworzeniowych.

Wbrew propozycjom rządu do grupy beneficjentów dodano także osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, tzw.: singli. Osoby te będą mogły kredytem w ramach programu Rodzina Na Swoim sfinansować zakup tylko mieszkania. Powierzchnia nabywanej nieruchomości nie będzie mogła przekroczyć 50 metrów kwadratowych, a dopłatą objęte będzie tylko 30 metrów kwadratowych. Jednocześnie nabywane mieszkanie musi być pierwszą nieruchomością jaka jest nabywana przez osobę samotną.

Posłowie zgodzili się za to z propozycją Rady Ministrów w zakresie ograniczenia wiekowego – o kredyt z dopłatami będą mogły ubiegać się tylko osoby nie starsze niż 35 lat. Dodatkowo projekt ustawy przewiduje, że w trakcie otrzymywania dopłat nie będzie możliwe nabycie prawa własności do innej nieruchomości z wyjątkiem spadkobrania. Utrzymany został także termin obowiązywania programu, zgodnie z wcześniejszymi propozycjami wnioski o kredyty w ramach Rodziny Na Swoim można będzie składać do 31 grudnia 2012 roku.

Pomimo propozycji utrzymania rynku wtórnego w programie należy oczekiwać znacznego ograniczenia ilości udzielanych kredytów. Jest to spowodowane znaczącym spadkiem podaży mieszkań. Obniżenie wskaźnika określającego maksymalną cenę do 0,8 i 1,0 spowoduje, że w wielu lokalizacjach praktycznie nie będzie mieszkań, które będą mogły być sfinansowane takim kredytem. Mimo poszerzenia grupy beneficjentów o osoby samotne program dopłat samoczynnie zostanie wygaszony na długo przed zapowiadanym formalnym zakończeniem programu.

Obecnie zgodnie z procesem legislacyjnym ustawa została przesłana do Senatu. Jeśli izba wyższa nie zgłosi poprawek, wówczas ostatnim etapem będzie już tylko złożenie podpisu pod ustawą przez Prezydenta i ogłoszenie jej w Dzienniku Ustaw. Mając na uwadze harmonogram prac Senatu należy oczekiwać że ustawa wejdzie najwcześniej w połowie lipca. Jednak jeśli senatorowie zgłoszą poprawki do ustawy wówczas czas ten ulegnie wydłużeniu.

Tabela nr 1 – maksymalna cena metra kwadratowego w obecnym kwartale w programie Rodzina na Swoim obecnie i po zapowiadanych zmianach.aktualne
ceny
ceny po
zmianach
ceny po
zmianach
      rynek
pierwotny
rynek
wtórny
dolnośląskie m. Wrocław 6 907,60 4 934,00 3 947,20
  pozostałe 5 137,30 3 669,50 2 935,60
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 7 014,00 5 010,00 4 008,00
  m. Toruń 7 014,00 5 010,00 4 008,00
  pozostałe 5 646,90 4 033,50 3 226,80
lubelskie m. Lublin 4 816,67 3 440,48 2 752,38
  pozostałe 4 435,18 3 167,99 2 534,39
lubuskie m. Gorzów Wlkp.
4 485,60 3 204,00 2 563,20
  m. Zielona Góra 4 485,60 3 204,00 2 563,20
  pozostałe 4 204,90 3 003,50 2 402,80
łódzkie m. Łódź 6 615,70 4 725,50 3 780,40
  pozostałe 5 006,40 3 576,00 2 860,80
małopolskie m. Kraków 6 622,70 4 730,50 3 784,40
  pozostałe 5 004,30 3 574,50 2 859,60
mazowieckie m. Warszawa 9 816,10 7 011,50 5 609,20
  pozostałe 5 293,40 3 781,00 3 024,80
opolskie m. Opole 5 409,62 3 864,01 3 091,21
  pozostałe 5 132,46 3 666,04 2 932,83
podkarpackie m. Rzeszów 4 972,10 3 551,50 2 841,20
  pozostałe 4 019,40 2 871,00 2 296,80
podlaskie m. Białystok 5 187,70 3 705,50 2 964,40
  pozostałe 4 785,20 3 418,00 2 734,40
pomorskie m. Gdańsk 6 949,60 4 964,00 3 971,20
  pozostałe 5 693,80 4 067,00 3 253,60
śląskie m. Katowice 5 518,10 3 941,50 3 153,20
  pozostałe 4 709,60
3 364,00 2 691,20
świętokrzyskie m. Kielce 5 663,98 4 045,70 3 236,56
  pozostałe 4 211,06 3 007,90 2 406,32
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 6 848,10 4 891,50 3 913,20
  pozostałe 4 784,50 3 417,50 2 734,00
wielkopolskie m. Poznań 7 182,00 5 130,00 4 104,00
  pozostałe 4 650,80 3 322,00 2 657,60
zachodniopomorskie m. Szczecin 4 946,90 3 533,50 2 826,80
  pozostałe 4 793,60 3 424,00 2 739,20