Rada (oczywiście) niezaskakująca - NOTUS Finanse

603 804 805

Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie - 4,5% referencyjna - jest w pełni zgodna z szerokimi oczekiwaniami rynku, w tym także z naszymi. RPP po czterech szybkich 25 punktowych podwyżkach w I połowie br.

i oficjalnym przyjęciu w czerwcu wyczekującej postawy, nadal wstrzymuje się z kolejnymi krokami, aby móc w pełni ocenić na ile jej wcześniejsze działania przyniosły zamierzony efekt i nie będąc zarazem tak naprawdę pewną co do dalszego zachowania się w niesprzyjających warunkach zewnętrznych zarówno polskiej gospodarki, jak i naszej waluty.

Bez zaskoczenia i bez reakcji

Niezaskakująca decyzja RPP nie wywołała zmiany wartości złotego, który to już od dłuższego czasu pozostaje przede wszystkim pod wpływem czynników zewnętrznych. Oczywiście jego notowania w dużym stopniu determinowane są obecnie także faktem zbliżającego się terminu wyborów parlamentarnych w Polsce oraz trzech interwencji w obronie naszej waluty ze strony NBP na przestrzeni niecałych dwóch tygodni. Należy oczekiwać, że szczególnie do tej ostatniej kwestii Rada Polityki Pieniężnej odniesie się zarówno w cyklicznej informacji po dzisiejszym posiedzeniu, jak i w trakcie planowej konferencji prasowej.  

Prognoza bez większych zmian

W naszym bazowym scenariuszu nadal zakładamy, że obowiązujący od czerwca br. 4,5% poziom głównej stopy referencyjnej utrzyma się z całą pewnością do końca bieżącego roku, widząc duże prawdopodobieństwo tego, że może pozostać on niezmieniony także w pierwszej połowie przyszłego roku. Przyśpieszenie terminu pierwszej obniżki stóp byłoby naszym zdaniem możliwe tylko i wyłącznie w przypadku gwałtownego spowolnienia krajowej koniunktury gospodarczej, lub też równie istotnego wzmocnienia polskiej waluty, czego na dziś dzień nie oczekujemy.