Rekordowo niskie raty - NOTUS Finanse

603 804 805

Przeciętna polska rodzina w II kwartale 2013 roku przeznaczała mniej na spłatę kredytu niż 3 miesiące temu. Wartość Indeksu Obciążenia Hipotecznego na koniec czerwca osiągnęła poziom 29,38% i była niższa o 2,26 p.p. w stosunku do marca. Jednak największą zmianę IOH zanotował w skali roku.

W ciągu 12 miesięcy spadł z poziomu 38,19%, co oznacza spadek o ponad 25 procent.

Indeks Obciążenia Hipotecznego (IOH) pokazuje, jak dużą część dochodu netto pochłania comiesięczna rata kredytu hipotecznego. Jest to szczególnie istotne dla osób planujących zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w najbliższych miesiącach. Co prawda rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego nie narzucają arbitralnie maksymalnego limitu obciążenia dochodu przez miesięczne raty, ale KNF sugeruje, aby nie przekraczały one 40% i 50% dla osób zarabiających powyżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Jak pokazują odczyty IOH w kolejnych miesiącach limity te nie zostały przekroczone.

Indeks Obciążenia Hipotecznego (IOH)

  06
2012
09
2012
12
2012
03
2013
04
2013
05
2013
06
2013
Zmiana
kwart.
Kraków 43,48% 42,75% 38,28% 33,82% 33,35% 34,27% 32,30% -4,51%
Trójmiasto 38,39% 36,03% 29,97% 30,93% 31,23% 31,50% 30,93% -0,01%
Wrocław 36,64% 39,20% 31,89% 32,73% 31,11% 30,72% 25,46% -22,21%
Poznań 43,30% 41,93% 36,87% 34,40% 33,66% 32,30% 32,96% -4,18%
Łódź 35,77% 33,30% 26,39% 27,54% 26,22% 25,58% 25,26% -8,31%
Warszawa 38,19% 37,72% 33,03% 30,44% 29,64% 30,03% 29,40% -3,41%
Średnio 39,29% 38,49% 32,74% 31,64% 30,87% 30,73% 29,38% -7,14%


Opracowanie Dom Kredytowy Notus, na podstawie danych własnych oraz: GUS, redNet Consulting


Co zdecydowało o zmianach?

Najważniejszym czynnikiem, który przesądził o spadku IOH, zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym, był spadek oprocentowania nowo udzielanych kredytów. Za sprawą kolejnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej podstawowa stopa procentowana spadła o 225 punktów bazowych. Przesądziło to także o spadku istotnej dla kredytobiorców stopy Wibor o prawie 2,50 p.p. Zmiany te połączone z niewielkim wzrostem marż zaskutkowały spadkiem średniego oprocentowania kredytu o 2,25 p.p. Przełożyło się to na obniżenie raty kredytowej o 140 złotych na każde 100 tysięcy kredytu. Również wzrost wynagrodzeń był czynnikiem, który także przyczynił się do spadku IOH. Trzeci czynnik, czyli ceny nieruchomości, praktycznie pozostały bez wpływu na odczyty indeksu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy średnia cena ofertowa praktycznie się nie zmieniła i pozostała bez znaczenia dla zmian.

Głębokie spadki we wszystkich miastach

Głębokie spadki IOH zaobserwowaliśmy we wszystkich badanych miastach. Liderem zmian jest Wrocław, w którym indeks spadł o ponad 30%. Na tak dużą zmianę wpływ miało skumulowanie pozytywnych cech dla każdego czynnika. Oprócz spadku oprocentowania wzrosło przeciętne wynagrodzenie oraz spadły średnie ceny nieruchomości. Miastami, w których IOH pozostaje najwyższy niezmiennie od wielu miesięcy są Kraków i Poznań. To w tych miastach trzeba wydać największą część swoich dochodów, aby zakupić nowe mieszkanie.

Warto także zwrócić uwagę na duży spadek IOH we Wrocławiu także w ujęciu kwartalnym. Od marca do czerwca tego roku wskaźnik spadł o ponad 22%. Wynika to jednak z dużego wzrostu wynagrodzeń (17,20%) i relatywnie niewielkiego spadku cen nieruchomości.

W najbliższych okresach nie należy oczekiwać dalszych, tak głębokich spadków IOH. Oprocentowanie nowo udzielanych kredytów nie będzie już spadać, a zmiany cen nieruchomości i przeciętnego wynagrodzenia będą relatywnie nie duże. Przełoży się to na zahamowanie spadku IOH i nie oczekujemy, aby w kolejnych okresach dalej się on obniżał.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  06
2012
09
2012
12
2012
03
2013
04
2013
05
2013
06
2013
Zmiana
kwart.
małopolskie 3 371 3 345 3 546 3 654 3 515 3 402 3 522 -3,62%
pomorskie 3 622 3 645 3 870 3 928 3 893 3 727 3 777 -3,85%
dolnośląskie 4 063 3 520 4 079 3 653 3 733 3 615 4 281 17,20%
wielkopolskie 3 405 3 350 3 590 3 578 3 518 3 525 3 487 -2,53%
łódzkie 3 195 3 297 3 806 3 349 3 353 3 302 3 337 -0,37%
mazowieckie 4 532 4 443 4 753 4 777 4 746 4 496 4 593 -3,86%
Średnio 3 698 3 600 3 941 3 823 3 793 3 678 3 833 0,25%


Źródło danych: GUS

Średnia ofertowa cena m2 mieszkania (rynek pierwotny) o pow. 55m2

  06
2012
09
2012
12
2012
03
2013
04
2013
05
2013
06
2013
k/k
Kraków 6 380 6 320 6 447 6 368 6 264 6 487 6 325 -0,68%
Trójmiasto 6 051 5 804 5 509 6 260 6 496 6 531 6 495 3,75%
Wrocław 6 478 6 097 6 178 6 160 6 204 6 180 6 061 -1,61%
Poznań 6 418 6 207 6 287 6 342 6 328 6 335 6 392 0,79%
Łódź 4 973 4 852 4 771 4 753 4 699 4 700 4 686 -1,41%
Warszawa 7 533 7 405 7 456 7 493 7 518 7 514 7 509 0,21%
Średnio 6 306 6 114 6 108 6 229 6 252 6 291 6 245 0,25%


Źródło danych: redNet Consulting na podstawie portalu tabelaofert.pl