RPP realizuje swoje zapowiedzi i podnosi poziom stóp procentowych - NOTUS Finanse

603 804 805

Stało się. Na zakończonym dziś dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła poziom stóp procentowych NBP o 25 pkt bazowych. Główna stopa - referencyjna - od jutra będzie więc wynosić 4,75% i będzie najwyższa od grudnia 2008 r.

To nienajlepsza informacja dla wszystkich Polaków zadłużonych w złotych - z racji skali głównie tych z zaciągniętymi kredytami mieszkaniowymi -, którzy i tak już obecnie muszą zmagać się z praktycznie najwyższym od początku 2009 r. poziomem kluczowej z punktu widzenia oprocentowania ich zobowiązań 3-miesięcznej stawki Wibor. O tym jak bardzo decyzja RPP o podwyżce kosztu pieniądza zaboli kredytobiorców - i czy w ogóle - zadecyduje jednak to, czy okaże się ona tylko jednorazowym wydarzeniem, czy też początkiem krótszego lub dłuższego całego cyklu tego typu działań. 

stopy referencyjnej NBP i 3-miesięcznej stawki Wibor

Choć podwyżka stóp procentowych przez RPP była brana przez część ekonomistów i analityków pod uwagę, a sam rynek wyceniał jej prawdopodobieństwo na 50%, to nie ma co ukrywać, że dla większości obserwatorów była ona chyba jednak lekkim zaskoczeniem. Za decyzją tą już w maju przemawiała oczywiście utrzymująca się uporczywie na podwyższonym poziomie inflacja oraz sama wiarygodność Rady, ale przeciw niej świadczyły przecież chociażby tylko same ostatnie słabe dane z sektora wytwórczego (produkcja przemysłowa za marzec i indeks PMI za kwiecień) oraz ogólne spodziewane wyhamowanie krajowej koniunktury gospodarczej.

Rada solidny grunt pod dzisiejszą decyzję przygotowała już w kwietniu. W informacji po ubiegło miesięcznym posiedzeniu RPP znalazł się zapis mówiący o tym, że „w najbliższym okresie Rada rozważy zacieśnienie polityki pieniężnej, o ile nie pojawią się sygnały wskazujące na wyraźne spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce i jednocześnie perspektywy powrotu inflacji do celu nie ulegną poprawie”, który to następnie został potwierdzone przez szefa NBP w trakcie konferencji prasowej. Marek Belka 4 kwietnia wyraźnie zakomunikował, że możliwość podniesienia stóp jest poważnie rozważana.