Sierpniowa inflacja wyższa od oczekiwanej - NOTUS Finanse

603 804 805

Sierpniowa inflacja przyśpieszyła w ujęciu rocznym do 4,3% i doskonale wpisała się w zarysowany po ostatnim posiedzeniu RPP scenariusz, zgodnie z którym stopy procentowe w Polsce pozostaną niezmienione co najmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Utrzymująca się na podwyższonym poziomie dynamika wzrostu

cen towarów i usług konsumpcyjnych - choć oczywiście już nie tak bardzo wysoka jak w maju, kiedy to była równa 5,0% - potwierdza też to, że w obecnej chwili rozpoczynanie jakiejkolwiek dyskusji nt. możliwego obniżenia kosztu pieniądza w przyszłości wydaje się być przedwczesne. Tym bardziej, że obserwowane od pewnego czasu wyraźne osłabienie złotego, jest znacznym czynnikiem ryzyka dla wzrostu cen.

W sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ujęciu rocznym o 4,3%, czyli bardziej niż się tego powszechnie spodziewano, a miesiąc do miesiąca nie uległy one zmianie. Średnia prognoz rynkowych wskazywała na to, że w ubiegłym miesiącu inflacja wyniosła r/r od 4,1% (ankiety agencji: ISB i PAP) do 4,2% (ankieta agencji Reuters) wobec 4,1% w lipcu.

W ujęciu rocznym na ukształtowanie się wskaźnika inflacji największy wpływ miał wzrost cen następujący w kategoriach: mieszkanie (+5,8%), żywność (+4,5%) i transport (+7,9%), które to łącznie podniosły go o 3,2%.

Inflacja nadal rzutuje na lokaty


Sierpień był już ósmym z rzędu miesiącem z realnym ujemnym oprocentowaniem założonych rok wcześniej lokat. Choć nominalnie na zdeponowanych w sierpniu 2010 r. na okres 12 miesięcy środkach finansowych zarobiliśmy średnio 4,25% (dane NBP), to realnie, tj. po odjęciu od tego zysku podatku Belki oraz po skorygowaniu go następnie o wskaźnik inflacji, straciliśmy na nich 0,86%. To więcej niż w lipcu, kiedy to było -0,66%.

Rozważając w tej chwili założenie rocznej lokaty i przyjmując inflację na koniec września przyszłego roku dla bezpieczeństwa na obecnym 4,3% poziomie, jej oprocentowanie musi być równe co najmniej 5,3%, jeśli się chcemy tylko ustrzec się przed wzrostem cen lub też wyższe, jeżeli planujemy coś dodatkowo na swoich środkach finansowych zarobić.

Z kolei jeśli przyjąć do obliczeń spodziewaną na dziś dzień przez NBP w II kw. przyszłego roku inflację na poziomie gdzieś w okolicy 2,5%, wysokość minimalnego koniecznego do uzyskania oprocentowania lokaty jest już mniejsze o ponad 2 pkt proc. i równe 3,09%.