W IV kwartał 2011 było nas stać na większe mieszkania - NOTUS Finanse

603 804 805

W ostatnim kwartale 2011 roku przeciętną rodzinę było stać na zakup nieco większej nieruchomości niż w poprzednich kwartałach tego samego roku. Statystyczna polska rodzina na obsługę kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym

przeznaczyła mniejszą część sowjego dochodu niż jeszcze trzy miesiące wcześniej.

W okresie od października do grudnia 2011 roku wartość Indeksu Obciążenia Hipotecznego (IOH) sporządzanego przez Dom Kredytowy Notus spadła o 2,65 p.p. i wyniosła 35,98%. Jednak w ujęciu rocznym wartość Indeksu wzrosła. W roku 2011 jego wartość wzrosła z poziomu 35,23% i osiągnęła poziom o 0,75 p.p. większy.

Wartości Indeksu Obciążenia Hipotecznego są szczególnie istotne dla osób planujących zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu. Odczyty w kolejnych miesiącach pokazują, jak dużą część swojego dochodu netto rodzina musi przeznaczać na obsługę nowo zaciąganego zobowiązania kredytowego. Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą Rekomendacją T Komisji Nadzoru Finansowego „maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia nie powinien być wyższy niż 50% dla klientów detalicznych o dochodach netto nie przekraczających poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, w żadnym jednak przypadku nie powinien być wyższy niż 65%”.


Indeks Obciążenia Hipotecznego (IOH)

12.2010 03.2011 06.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011
Kraków 42,41% 42,40% 44,46% 47,33% 48,09% 45,24% 45,28%
Trójmiasto 37,90% 38,83% 41,47% 36,06% 36,77% 37,62% 35,03%
Wrocław 37,64% 38,80% 37,26% 42,33% 43,26% 38,94% 36,15%
Poznań 40,99% 39,80% 42,92% 42,76% 42,27% 39,60% 40,72%
Katowice 21,78% 28,28% 29,54% 29,49% 30,46% 37,49% 27,94%
Łódź 31,85% 35,47% 35,49% 35,17% 35,39% 32,91% 31,18%
Szczecin 32,18% 33,78% 35,20% 35,66% 34,60% 34,66% 33,86%
Warszawa 37,13% 35,19% 40,36% 40,26% 39,11% 40,12% 37,70%
Średnio 35,23% 36,57% 38,34% 38,63% 38,74% 38,32% 35,98%


Opracowanie Dom Kredytowy Notus, na podstawie danych własnych oraz: GUS, redNet Consulting


Co zdecydowało o zmianach?

W IV kwartale o spadku Indeksu Obciążenia Hipotecznego (IOH) obliczanego dla 8 największych polskich aglomeracji przesądziły przede wszystkim wzrosty przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. W ujęciu kwartalnym wzrosło ono o 12,5% osiągając poziom o 440,36 pln większy niż 3 miesiące temu. Nieznacznie spadła także średnia cena ofertowa nieruchomości uwzględnianych przy konstruowaniu Indeksu. Skumulowanie tych dwóch czynników przesądziło o spadku wartości IOH do poziomu 35,98%. Oznacza to, że rodzina zarabiająca 5000 netto chcąca zakupić mieszkanie o metrażu 50-55 metrów kwadratowych na spłatę raty kredytu musi przeznaczyć przeciętnie 35,98% swojego dochodu.


Duże zróżnicowanie w regionach

Tradycyjnie IOH najwyższe wartości osiągnął w Krakowie (45,28%), a najniższy był w Katowicach (27,94%). W analizowanym okresie największy spadek wartości Indeksu jest zauważalny we Wrocławiu i Łodzi. Te miasta należą również do liderów zmian poziomu przeciętnego wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę na Katowice, gdzie mimo iż wynagrodzenie w grudniu wzrosło o 31,5% w stosunku do października to zmiana Indeksu nie jest aż tak duża. Wynika to ze wzrostu średniej ceny ofertowej nieruchomości na tym lokalnym rynku.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

  12.2010 03.2011 06.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011
małopolskie 3378,53 3372,49 3357,63 3328,06 3317,28 3352,03 3477,36
pomorskie 3731,73 3466,00 3521,07 3577,46 3582,87 3608,53 3849,11
dolnośląskie 3890,11 3515,76 3970,17 3468,51 3467,91 3850,36 4062,09
wielkopolskie 3373,51 3365,04 3262,82 3288,79 3294,35 3412,62 3526,28
śląskie 4742,85 3703,70 3864,71 3806,52 3736,44 3912,57 5005,42
łódzkie 3414,11 3076,25 3084,77 3199,01 3153,50 3379,25 3615,05
zachodniopom. 3374,21 3106,08 3178,80 3201,78 3200,39 3201,79 3525,71
mazowieckie 4532,48 4698,97 4352,53 4360,85 4559,54 4423,33 4692,84
Średnio 3804,69 3538,04 3574,06 3528,87 3539,04 3642,56 3969,23


Źródło danych: GUS

Średnia ofertowa cena m2 mieszkania (rynek pierwotny) o pow. 55 m2

  12.2010 03.2011 06.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011
Kraków 6828,00 6857,00 6852,00 7144,00 7131,00 6727,00 6947,00
Trójmiasto 6739,00 6454,00 6701,00 5851,00 5888,00 6022,00 5949,00
Wrocław 6978,00 6542,00 6789,00 6659,00 6706,00 6650,00 6479,00
Poznań 6590,00 6422,00 6427,00 6379,00 6225,00 5994,00 6336,00
Katowice 4922,00 5023,00 5240,00 5091,00 5088,00 6506,00 6171,00
Łódź 5182,00 5233,00 5024,00 5103,00 4989,00 4933,00 4974,00
Szczecin 5174,00 5032,00 5135,00 5179,00 4949,00 4922,00 5268,00
Warszawa 8019,00 7929,00 8062,00 7964,00 7971,00 7872,00 7806,00
Średnio 6304,00 6186,50 6278,75 6171,25 6118,38 6203,25 6241,25


Źródło danych: redNet Consulting na podstawie portalu tabelaofert.pl


Rok 2011 – wzrost wartości IOH

Mimo spadku IOH w ostatnich miesiącach, cały roku 2011 przyniósł wzrost jego wartości. W grudniu 2010 roku wynosił on 35,23%, a po 12 miesiącach jego wartość wzrosła o 0,75 p.p. Indeks wzrósł pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia i spadku średnich cen ofertowych. Jednak te zmiany wpływające na obniżenie wartości były zbyt niskie, aby zrekompensować wzrost średniego oprocentowania kredytów w złotych, które decyduje o racie i w konsekwencji także ma wpływ na wartość IOH. Oprocentowanie kredytu dla analizowanych przypadków wzrosło w ciągu 12 miesięcy z poziomu 5,90% do 6,72% i to przede wszystkim przesądziło o wzroście Indeksu Obciążenia Hipotecznego w całym 2011 roku.