Więcej kredytów, ale mniej w walutach - NOTUS Finanse

603 804 805

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu AMRON-SARFiN, w I kwartale bieżącego roku wzrosła wartość i liczba nowoudzielanych kredytów mieszkaniowych  - minimalnie w ujęciu kwartalnym i bardzo znacząco  w stosunku rok do roku. Za to po raz kolejny z rzędu w dół poszedł udział kredytów

udzielonych w walutach obcych w całości wartości nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych.

Raport AMRON-SARFiN, to ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, opracowywany w Związku Banków Polskich we współpracy z Centrum AMRON, Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości ZBP i prof. SGH Jackiem Łaszkiem.

Więcej nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych


Według danych zamieszczonych w raporcie w okresie styczeń-marzec br. wartość nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 12,252 mld zł. i była o 0,12% wyższa niż w okresie październik-grudzień 2010 r. oraz aż o 24,9% większa niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Z kolei liczba nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 57,578 tys. i była o 1,16% wyższa niż w okresie październik-grudzień 2010 r. oraz aż o 19,16% większa niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

… ale coraz mniej wśród nich walutowych


Z raportu AMRON-SARFiN wynika też, że w okresie styczeń-marzec br. trzeci kwartał z rzędu spadł udział kredytów w walutach obcych w całości wartości nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych. W I kw. br. wyniósł on jedynie 19,4%, wobec 23,4% w IV kw. 2010 r. oraz 22,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeszcze większą różnicę uzyskamy przystawiając najnowsze dane do tych za całe poprzednie lata. W 2010 r. było to 25,4%, w 2009 r. 27,2%, a w roku 2008, aż 70,0%.

W okresie styczeń-marzec br. kredyty w euro stanowiły 13,2% wszystkich nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych (w IV. kw. było to 17,3%), kredyty we franku szwajcarskim stanowiły 6,1% (bez zmian), a te w dolarze odpowiadały za 0,1% całej akcji kredytowej (0,0% w okresie październik-grudzień ub.r.).

Dane za I kw. br. dotyczące ponownego spadku udziału kredytów udzielnych w walutach obcych w całości wartości nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych nie są dla nas zaskoczeniem - wskazywaliśmy na to już w marcu. Kolejne rekomendacje KNF-u zrobiły swoje, a możliwości zaciągnięcia przez Polaków kredytu walutowego w bankach są coraz mniejsze.  Nasze szacunki z pierwszej połowy kwietnia br. wskazywały na to, że w I kw. udział wartości kredytów we franku szwajcarskim na całym rynku spadł do poziomu 5,7% z 6,1% w kw. IV, ale jak widać nie uległ on zmianie. Dość dobrze wstrzeliliśmy się za to ze znacznym spadkiem udziału kredytów w euro, który prognozowaliśmy dla całego rynku na poziomie 12,6%, czyli jeszcze niższym od dziś zaraportowanego.