Wiosenne przebudzenie w hipotekach - NOTUS Finanse

603 804 805

Po kilku tygodniach zimowego zastoju rynek kredytów mieszkaniowych budzi się do życia. Pierwsze optymistyczne zmiany pojawiały się już pod koniec lutego, a ostatnie dni tylko potwierdziły, że banki nieśmiało szykują się do ofensywy na rynku kredytowym.

Kolejne instytucje przedstawiają nowe, promocyjne oferty kredytów hipotecznych, ze znacznie obniżonymi marżami.

Wiosna to czas, w którym wzrasta zainteresowanie ofertami nieruchomości, a co za tym idzie także kredytów hipotecznych. Doskonale wiedzą o tym bankowcy, dlatego zaczynają walczyć o uwagę i portfele klientów i wprowadzają liczne promocje w ofertach kredytów hipotecznych.

Kuszenie marżą

Nowe oferty dla kredytów złotowych przygotowało w ostatnich tygodniach kilka instytucji. Jeszcze w lutym nową promocję przedstawił Eurobank. Klienci posiadający minimum 15 procent wkładu własnego mogą otrzymać kredyt z marżą na poziomie 0,99%. Jednak uzyskanie takiego kredytu wiąże się z koniecznością wykupienia ubezpieczenia na życie za pośrednictwem banku. Koszt takiego ubezpieczenia to 0,036% od kwoty kredytu (w przypadku składki miesięcznej) do 3,00% w przypadku składki pokrywającej 5 lat. Dodatkowo bank wymaga także założenia konta i regularnego zasilania go wynagrodzeniem. Oferta ta wiąże się także z koniecznością zapłacenia 2% prowizji. Dodatkowo w ramach aktualnej promocji bank może zwrócić do 600 złotych w celu pokrycia kosztów przeprowadzki.

Nowe warunki cenowe przedstawił także BGŻ. Dla każdego klienta, który założy konto osobiste i będzie regularnie je zasilał kwotą 2000 złotych bank oferuje marżę 1,00%. Dodatkowo niezbędne jest także skorzystanie z karty płatniczej do konta oraz z karty kredytowej. Wymagane jest także, aby ubezpieczenie nieruchomości klient wykupił w firmie ubezpieczeniowej współpracującej z bankiem. Prowizja za udzielenie kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika LTV (loan to value – kwota kredytu do wartości nieruchomości) i wynosi od 0,5% do 1,5%.

Ciekawą może się wydawać także dodatkowa promocja w banku BGŻ – „Gwarancja Najniższej Marży”. Jeśli znajdziemy na rynku ofertę z marżą niższą niż 1%, wówczas bank jest w stanie przedstawić ofertę z marżą obniżoną o 0,01 p.p. w stosunku do konkurencji i z taką samą prowizją. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa istotne elementy tej promocji. Po pierwsze, warunki konkurencji muszą wynikać ze standardowych warunków cenowych, a nie z indywidulanych negocjacji. Po drugie, bank BGŻ, jako potwierdzenie otrzymania korzystniejszej marży wymaga przedstawienia Formularza Informacyjnego, do wydania, którego każdy bank zobowiązuje Ustawa o kredycie konsumenckim. Jednak wiele banków, spersonalizowany formularz, zawierający konkretne informacje o kredycie przedstawia klientowi dopiero przy podpisywaniu umowy kredytowej. W praktyce oznacza to zatem, że w wielu przypadkach klient będzie się mógł ubiegać o niższą marżę w BGŻ, dopiero po pełnym przeprocesowaniu wniosku i sporządzeniu umowy w innym banku. Otwartym pozostaje w związku z tym pytanie jak wiele osób będzie chciało „walczyć” o lepsze warunki w BGŻ, mając już gotowy kredyt w innym banku?

Nieco mniejsze zmiany, ale idące w dobrym dla klientów kierunku, dokonał Kredyt Bank. W przypadku osób decydujących się na wykupienie ubezpieczenia na życie za pośrednictwem banku marża kredytu zostanie obniżona o 0,2 punktu procentowego. Dodatkowo klient decydujący się na ubezpieczenie nieruchomości nie zapłaci prowizji za udzielenie kredytu.

Promocje z ograniczonym terminem ważności

Warto zwrócić uwagę także na interesujące, bo krótko trwające promocje w bankach PKO BP i Pekao SA. Każda osoba, która zgłosiła się do banku PKO BP w dniach 15-19 marca mogła otrzymać znacznie korzystniejsze od standardowych warunki cenowe. Klient, który przystąpił do 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji otrzymał marżę kredytową na poziomie 0,99 p.p. przez pierwsze 2 lata, a na pozostały okres kredytowania na poziomie 1,40 p.p. Wykupując powyższe ubezpieczenie w cenie 3,25% kredytobiorca zostanie także zwolniony z prowizji za udzielenie kredytu.

Podobną, krótkoterminową promocję znajdziemy w Pekao SA. Każdy, kto 17 lub 24 marca zgłosi się po kredyt i do 13 kwietnia złoży kompletny wniosek kredytowy otrzyma kredyt z marżą 1,20 p.p. Także ta instytucja nie pobierze żadnych opłat za udzielenie kredytu. Bank dodatkowo wymaga także stałego zasilania konta wynagrodzeniem oraz skorzystania z karty debetowej i kredytowej.

Powyższe zmiany pokazują, że na rynku kredytów hipotecznych obserwujemy pewne powolne, ale jednak korzystne dla klientów zmiany. Po okresie zimowego zastoju część banków modyfikuje swoje oferty i wprowadza nowe promocyjne warunki. Warto jednak zwrócić uwagę, że to ożywienie dotyczy tylko kredytów złotowych. Całkowicie odmienną sytuację mamy na rynku kredytów w euro. W ostatnim czasie Bank Ochrony Środowiska ograniczył udzielanie takich pożyczek tylko dla osób zarabiających w tej walucie, a Bank Nordea całkowicie wycofał się z udzielania kredytów w walutach obcych. Zmiany te potwierdzają zapowiadany trend i w roku bieżącym na rynku będą królowały kredyty w złotych.