Zaskoczenia nie było – kredyty jeszcze tańsze - NOTUS Finanse

603 804 805

Nawet o kolejne 3 procent może spaść rata kredytu mieszkaniowego spłacanego w złotych. Wszystko dzięki oczekiwanej przez rynek obniżce stóp procentowych. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej, to dobra wiadomość dla wszystkich kredytobiorców zadłużonych w naszej walucie.

Powodów to optymizmu jest więcej, gdyż dalsze obniżki są bardzo prawdopodobne.

Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zapadła decyzja o obniżeniu stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku od 10 stycznia stopa referencyjna będzie wynosić 4 procent. Jest to już kolejna obniżka w cyklu, który został zapoczątkowany w listopadzie. Na trzech kolejnych posiedzeniach członkowie RPP obniżyli stopy procentowe łącznie o 75 punktów bazowych.

Wibor też w dół

Warto jednak zwrócić uwagę, że z punktu widzenia kredytobiorców najistotniejsze są notowania stopy WIBOR, a tam spadki są znacznie większe. Od swojego maksimum w roku ubiegłym stawka miesięczna spadła o ponad 1 punkt procentowy. Najwyższy w ostatnim czasie poziom WIBOR notował bowiem w dniu 11 lipca (5,14%), a dzisiaj poziom ten to 4,05%. Dla wszystkich osób spłacających kredyty w złotych, oznacza to wymierne korzyści i niższą ratę. Dla zobowiązania w wysokości 200 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat, oznacza to ratę niższą o około 140 złotych. W lipcu tego roku rata kredytu wynosiła około 1 280 złotych, a dzisiaj jest to nieco ponad 1 140 złotych.

Dalsze obniżki stóp spodziewane

Dalsze obniżki stóp procentowych i stopy WIBOR są ciągle możliwe, a to będzie oznaczało dalsze spadki rat kredytowych. Poniższa tabela przedstawia wysokość rat dla kredytu z powyższego przykładu w zależności od poziomu stopy WIBOR.

WIBOR Rata (PLN)
5,14% 1 280
4,05% 1 142
4,00% 1 135
3,75% 1 105
3,50% 1 073
3,25% 1 043


Źródło: Dom Kredytowy Notus


Obniżki stóp i spadek oprocentowania klienci banków odczują w różnym terminie. Większość instytucji aktualizuje oprocentowanie kredytów w cyklach 3 miesięcznych. Może to oznaczać, że np. część klientów, których oprocentowanie jest zmieniane zawsze na początku kwartału, niższą ratę będzie płacić dopiero w marcu. Jednak dalsze oczekiwane obniżki stóp procentowych będą skutkowały kolejnymi obniżkami Wiboru i niższym oprocentowaniem, prędzej czy później, cieszyć będą się wszyscy kredytbiorcy zadłużeni w naszej walucie.