Słownik (Ubezpieczenia) - NOTUS Finanse

603 804 805

Aby orientować się w gąszczu produktów ochronnych potrzebna jest nam znajomość specyficznego języka ubezpieczeniowego. Niniejszy słownik ma na celu wyjaśnienie najczęściej spotykanych pojęć, tak aby ze zrozumieniem porównywać i wybierać najlepsze dla nas produkty.

A-B-C-D-E-F

aktuariusz

osoba specjalizująca się w matematyce ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki.

all risks

jest to zapis w umowach ubezpieczeniowych, który oznacza ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączeń wskazanych w OWU.

asekurator

to towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel.

auto-casco

ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

beneficjent

to inaczej uprawniony, uposażony.

bonus

zniżka w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

certyfikat

dokument poświadczający przystąpienie do ubezpieczenia i objęcia ochroną, zwykle do ubezpieczenia grupowego

cesja

zapis w umowie ubezpieczniowej mówiący o ty, że wypłata odszkodowania lub jego części zostanie wypłacona nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji)

doubezpieczenie

umowa dodatkowa zawierana do istniejącej już polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia

działalność ubezpieczeniowa

wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek skutków zdarzeń losowych

franszyza

ustalona i wpisana na polisie wysokośći sumy, do której ubezpieczajacy (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie